Author Archive for: admin

game-asset.net

Gyncancerdagen Göteborg – Program

Årets Gyncancerdag sätter fokus på framtiden – och belyser nyheter inom både cancerprevention och cancerbehandling. Vi tittar också närmare på det senaste inom cancerforskningen. Målet med Gyncancerdagen är att sprida kunskap om vikten av prevention. Det kan handla om att gå på de provtagningar man kallas till, att vaccinera sina barn och att sköta sin kropp. Genom Gyncancerdagen vill vi

Continue Reading

Gyncancerdagen Malmö – Program

Årets Gyncancerdag sätter fokus på framtiden – och belyser nyheter inom både cancerprevention och cancerbehandling. Vi tittar också närmare på det senaste inom cancerforskningen. Målet med Gyncancerdagen är att sprida kunskap om vikten av prevention. Det kan handla om att gå på de provtagningar man kallas till, att vaccinera sina barn och att sköta sin kropp. Genom Gyncancerdagen vill vi

Continue Reading

Gyncancerdagen Umeå – Program

Årets Gyncancerdag sätter fokus på framtiden – och belyser nyheter inom både cancerprevention och cancerbehandling. Vi tittar också närmare på det senaste inom cancerforskningen. Målet med Gyncancerdagen är att sprida kunskap om vikten av prevention. Det kan handla om att gå på de provtagningar man kallas till, att vaccinera sina barn och att sköta sin kropp. Genom Gyncancerdagen vill vi

Continue Reading

Minskad risk för äggstockscancer efter borttag av äggledare

En ny studie visar att kvinnor som tagit bort bägge äggledarna löper en kraftigt minskad risk för äggstockscancer. Det stärker teorin att sjukdomen främst uppstår i äggledarna. Författarna menar att kirurgiskt borttagande av äggledarna kan utgöra ett alternativ till borttagandet av både äggledare och äggstockar, vilket är det idag rådande riskminskande ingreppet för

Continue Reading

Världscancerdagen 2015

Patientens behov i fokus på Världscancerdagen 2015 Nätverket mot cancer (NMC) har återigen genomfört en väldigt lyckad konferens i samband med Världscancerdagen den 4 februari 2015. En stor skara politiker, företrädare för sjukvården, patientföreningar, läkemedelsbranschen, media och andra intresserade för att diskutera hur cancervården kan förbättras. NMC är en nationell organisationen för cancerrelaterade patientföreningar, i vilken Nätverket mot gynekologisk cancer

Continue Reading

CARERE, ett pilotprojekt för att få trygga, delaktiga och rehabiliterade patienter

CARERE är ett pilotprojekt som pågår i norra regionen och landstingen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland deltar. Pilotprojektets ledare är Katja Vuollet Carlsson som är regional samordnare för kontaktsjuksköterskor, Helena Bucht som har varit regional processledare för cancerrehabilitering och Ulrika Ottander som är regional processledare för gynekologisk cancer. Lite förenklat kan man säga att pilotprojektet handlar om att införa kontaktsjuksköterskor,

Continue Reading

CARERE, ett pilotprojekt för att få trygga, delaktiga och rehabiliterade patienter

CARERE är ett pilotprojekt som pågår i norra regionen och landstingen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland deltar. Pilotprojektets ledare är Katja Vuollet Carlsson som är regional samordnare för kontaktsjuksköterskor, Helena Bucht som har varit regional processledare för cancerrehabilitering och Ulrika Ottander som är regional processledare för gynekologisk cancer. Lite förenklat kan man säga att pilotprojektet handlar om att införa kontaktsjuksköterskor,

Continue Reading

Cancerresan och "den ofrivillige resenären"

”Jag hade en bild av ett tåg som skenade och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan gick fyllde jag tåget med de människor som stod och kom mig att stå nära: familj, vänner, grannar, sjukvårdspersonal, arbetskamrater, dagispersonal…” – canceröverlevare Cancerresan är en stiftelse vars mål är att vara en innovationsplattform. Du som cancerberörd till

Continue Reading

Lyssna på er kropp….

Anna Mineni 39 år fick i början av 2013 plötsligt blödningar vid samlag. Eftersom hon gått på alla cellprovskontroller , den senaste bara några månader innan blödningarna började, och dessutom hade mycket att göra så prioriterade hon inte att gå till läkaren. På försommaren sökte hon på Nacka Närsjukhus för sina besvär. ” Jag sa att det var nog

Continue Reading

Äggstockscancer- kan man förhindra att tumörcellerna blir resistenta mot cellgifter

Dr. My Björklund, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet Spridd äggstockscancer behandlas med kirurgi samt cytostatika (cellgifter). Tyvärr är det vanligt att tumörcellerna utvecklar resistens mot cytostatikan. Dessa aspekter belystes i den avhandling som doktoranden My Björklund försvarade vid Karolinska Institutet i slutet av förra året. Elakartade tumörer som växer i och på äggstockarna kallas för äggstockscancer eller ovarialcancer. Äggstockscancer är

Continue Reading

Nedskärningar i cancervården på Karolinska Stockholm

Under december framkom att flera av Stockholms akutsjukhus skulle 2014 ha väsentligt högre kostnader än vad Landstinget godkänt i budgeten. Som en effekt av detta tvingades bl.a Onkologen Karolinska universitetssjukhuset dra i bromsarna. Man sa upp ett antal läkare, stoppade all inhyrning av sköterskor och tog bort alla timanställda. Man fattade också ett beslut att lägga ner den så uppskattade

Continue Reading

Gyncanytt Nyhetsbrev från Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer.

GYNCANYTT  Nyhetsbrev från Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer. Här kan du bl.a läsa kvalitetsregister rapporten som jämför utfall mellan olika regioner. Den är svårläst och ett arbetet pågår därför där vi och Gynsam tillsammans med Pernilla Dahm-Kähler ska ta fram ett fåtal relevanta data och publicera dem på nätet  nu i vinter. Tyvärr kan vi inte få med ledtider än

Continue Reading

Ny screeningmetod ska rädda liv- Äntligen är HPV tester på gång!

60 färre insjuknade i livmoderhalscancer per år, 30 kvinnoliv räddade varje år! Vi är så otroligt glada att vi nu nästan är framme vid HPV test som screeningmetod!! Tillsammans med Professor Matts Olovsson skrev vi ett brev till Socialstyrelsen i november förra året och begärde detta. De var väldigt lyhörda ,startade en arbetsgrupp som nu är klara med sitt uppdrag

Continue Reading

Nya Patientlagen

Från 1 januari 2015 får vi en ny patientlag. De ger dig som patient mer rättigheter än tidigare. Viktigt att du känner till den så att du vet vad du kan kräva. Här kan du läsa en enkel information om vilka nya rättigheter du har. Läs mer

Continue Reading

Socialstyrelsens öppna jämförelser- läs mer om äggstockscancer

I Socialstyrelsens öppna jämförelser ser vi att fler patienter med äggstockscancer nu opereras av en erfaren tumörkirurg. Andelen i riket har ökat från 49 procent 2008 till 67 procent 2013. Något vi kämpat för i många år. Vi är inte framme än men visst borde det vara 100%??? Det står också att vävnadsprover borde bedömas av två patologer för att

Continue Reading

Film om prevention Livmoderhalscancer

Professor Sonia Andersson som är en del av vårt Advisory board har i flera år gett oss mycket kunskap om livmoderhalscancer och kopplingen till HPV. I vårt påverkansarbete  för att få en HPV baserad screening och för att få fler att gå på sina cellprovtagningar har vi haft stor nytta av den forskning hennes grupp bedriver. Lär dig mer

Continue Reading

Glädjande studie – HPV minskar bland de kullar som vaccinerats

Det har gått ett par år sedan hpv-vaccination infördes i vaccinationsprogrammet. Nu visar jämförande siffror att förekomsten av humant papillomvirus, hpv, har sjunkit med omkring 40 procent bland kvinnor under 22 år. Det är Folkhälsomyndigheten i samarbete med Karolinska institutet som undersökt prover tagna 2008 och jämfört dem med prover tagna efter att vaccin mot hpv infördes 2012-2013. Resultaten visar

Continue Reading

Starkt samband mellan volym och utfall

– Kirurger får för lite träning för att hålla en hög kvalitet. Skulle Zlatan kunna vara så bra om han tränade mindre än en gång i veckan, frågar Måns Rosén, som nyss slutat som chef för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Inom Nätverket mot gynekologisk cancer driver vi sedan länge att man ska operera avancerad gynekologisk cancer på färre

Continue Reading

Karolinska Institutet tar ett steg närmare individualiserad cancerbehandling

Ett nytt europeiskt konsortium – Cancer Core Europe – håller på att utvecklas för skräddarsydda cancerbehandlingar för patienter i Sverige och övriga världen. Cancer Core Europe består av sex av Europas främsta cancercentra, däribland Karolinska Institutet (KI). Nätverket mot gynekologisk cancer hoppas på att gynekologisk cancer är bland de cancerformer som detta konsortium kommer att samverka kring. Därför träffade

Continue Reading

En solskenshistoria om en kontaktsjuksköterskas vardag

Eva Rosén är kontaktsjuksköterska på avdelningen för gynekologisk tumörkirurgi på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Hon och hennes kollega är ett strålande exempel på när alla pusselbitar fallit på plats och när läkare och sjuksköterskor kan ge patienten den tid och omvårdnad som hon behöver när livet känns tungt och frågorna många. Jag fick låna en stund av Evas tid för

Continue Reading

Äntligen- en lättakut på Radiumhemmet

Intervju med Lotta Forsberg Chefssjuksköterska Avd P51  och Bedömningsenheten, Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset. Ni har infört något från 1 oktober som många patienter efterfrågat, bedömningsenhet (lättakut), berätta mer. Vi såg ett tydligt ett behov av att ha en enhet dit patienter under behandling kunde komma till när de fick akuta problem. Patienter har i många år efterfrågat detta. Att istället

Continue Reading

Hälsoekonomiska aspekter av screening för livmoderhalscancer

Ellinor Östensson är folkhälsovetare och forskare vid Institutionen för Kvinnor och Barns hälsa vid Karolinska Institutet. Hennes doktorsavhandling har titeln” Hälsoekonomiska aspekter av screening för livmoderhalscancer”. Vad är hälsoekonomi? Förutom att satsningar inom folkhälsoområdet ska syfta till att minska ojämlikheterna i hälsa ökar också kraven på att de ska vara kostnadseffektiva. Samhällets resurser är begränsade och det är oundvikligt

Continue Reading

Gynekologisk cancer och ärftlighet, hur hänger det egentligen ihop?

Intervju med Susanne Malander, Överläkare, Gyn-sektionen Skånes Onkologiska Klinik, Skånes Universitets sjukhus, Lund Vissa former av gynekologisk cancer, äggstock/äggledar/bukhinnecancer samt livmodercancer, kan vara ärftliga. Cancer drabbar ca 50 000 svenskar årligen och cirka 2 500 personer ärver sin benägenhet att drabbas av cancer. All cancer startar egentligen i våra gener. Under livet samlar cellens arvsanlag = DNA, på sig förändringar,

Continue Reading

UV-strålning kan förvärra HPV-infektionen i livmoderhals

Stephen J. Merrill, Avdelningen för Matematik, Statistik och Datavetenskap, Marquette University, Milwaukee, Wisconsin USA UV-strålning kan förvärra HPV-infektionen i livmoderhals Stephen J. Merrill, Avdelningen för Matematik, Statistik och Datavetenskap, Marquette University, Milwaukee, Wisconsin USA Cancer är en sjukdom som uppkommer på grund av en kombination av flera olika faktorer. En viktig faktor är varje individs genetiska bakgrund. 

Continue Reading

Här ska cancern bekämpas – protonkliniken i Uppsala

Vi är glada över att gynekologisk cancer är en av de diagnoser som kliniken ska arbeta med ………..Bland de diagnoser som Skandionkliniken nu sagt att man ska arbeta med finns förutom barncancer också lungcancer, prostatacancer, gynekologisk cancer och cancer i hjärna, mage eller tarmar. En viktig fråga är att säkerställa att samma bedömning görs i hela landet av vilka patienter

Continue Reading

Ta bort avgiften för cellprovtagning- brev till Sjukvårdsminister och Socialutskott

Hjälp fler kvinnor att aldrig få cancer- att kunna föda barn och leva  – slopa avgiften för gynekologisk cellprovtagning 2012 insjuknade 500 kvinnor i livmoderhalscancer 120 dog. Många unga. Det kallas även den unga kvinnans cancer. Den viktigaste åtgärden för att upptäcka cancern i tid är genom gynekologisk cellprovtagning. Sedan regelbundna cellprovtagningar,

Continue Reading

Tumörens enorma sockersug

Intressant artikel om hur socker påverkar tumörer Bl.a sägs att  ”Vid sjukhuset MD Anderson i USA har insikten om att höga blodsockervärden kanske ökar risken att avlida i cancer lett till ett mer medvetet arbete där man försöker sänka nivåerna med bland annat läkemedel. Det finns numer specialtränade diabetessköterskor anställda för att ta hand om patienterna. Studier pågår för att

Continue Reading

Inläggsarkiv

Bli medlem enkelt och kostnadsfritt!

Som medlem visar du att du delar delar vår vision att ”Ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer”. Bli medlem idag och hjälp oss i kampen. Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst. Som medlem får du vårt elektroniska Nyhetsbrev.

 Ta symtom på allvar!

Facebook

Är det här framtidens sätt att hitta äggstockscancer?

I dessa blodprov hittade de 98% av äggstockscancrarna

www.cancer.dk/nyheder/ny-blodproeve-kan-screene-for-otte-forskellige-kraeftformer/?utm_campaign=n...øve%20kan%20finde%20otte%20forskellige%20kræftformer&utm_medium=email&utm_source=Newsletter
... Visa merVisa mindre

Nätverket mot gynekologisk cancer söker en ny styrelsemedlem. Var finns du som vill jobba med att vi ska få bättre prevention, vård och rehabilitering? Vi har sex styrelsemöten per år ofta kvällstid men några lördagar. Du får energi av gruppen och av att vara med i ett bra sammanhang. Mellan styrelsemötens kan man jobba hemifrån med de uppgifter man åtagit sig. Du får gärna komma från någonstans utanför Stockholm t.ex Region Syd eller Västra Götaland. Där har vi inga styrelsemedlemmar idag.
Tycker du något om prevention, vård, rehabilitering så häng på! Anmäl dig till mig (Anna Wängdahl)
... Visa merVisa mindre

Nätverket mot gynekologisk cancer söker en ny styrelsemedlem. Var finns du som vill jobba med att vi ska få bättre prevention, vård och rehabilitering? Vi har sex styrelsemöten per år ofta kvällstid men några lördagar. Du får energi av gruppen och av att vara med i ett bra sammanhang. Mellan styrelsemötens kan man jobba hemifrån med de uppgifter man åtagit sig. Du får gärna komma från någonstans utanför Stockholm t.ex Region Syd eller Västra Götaland. Där har vi inga styrelsemedlemmar idag.
Tycker du något om prevention, vård, rehabilitering så häng på! Anmäl dig till mig (Anna Ingemarsdotter Wängdahl)
... Visa merVisa mindre

Ros-Mari Bladh, Lena Forselius och 11 andra gillar detta

Nätverket mot gynekologisk cancerDet varierar. Alla i styrelsen har olika bakgrund och kunskaper och man deltar i det man är intresserad av. Är du intresserad så kan du maila till anna.ingemarsdotter.wangdahl@ekero.se. / hälsningar Barbro (Ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer)

21 timmar sedan   ·  3
Avatar

Monika OlssonHur mycket arbete är det mellan styrelsemöten som ni engagerade i ? Jag kommer från Eskilstuna💕

24 timmar sedan
Avatar

Kommentera på Facebook

Translate »