Angående ärftlig benägenhet att utveckla HPV-associerade cellförändringar och cancer?

game-asset.net

Under året kommer vi att låta ett antal experter svara på era frågor. I kolumnen till höger ser du vilka expertområden som kommer vara aktuella.

Varje månad hoppas vi hitta en expert inom ett visst område som kan besvara dina frågor. Håll frågorna korta och försök göra dem allmänna.

Första månaden, november 2017 hade vi ämnet Ärftlighet med fokus på ärftlighet gynekologisk cancer. Expert då var Miriam Mints.

December månads expertområde var Kirurgi. Antingen sådan som genomförs i preventivt syfte eller kirurgi när man är drabbad av gynekologisk cancer. Expert då var Henrik Falconer.

Januari månads expertämne blir Lymfödem. Lymfödem som uppstått i samband med gynekologisk cancer

Expert denna månad blir: Pia Bergholm, Leg sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut.

Du skriver frågan, vi skickar den vidare till experten och publicerar svaret så snart vi fått det

Du hittar frågor och svar från tidigare experter (ärftlighet,kirurgi) genom att söka på expertområde nedan och klicka på det önskade expertområdet)

243 visningarÄrftlighet
0

Jag har vid drygt 40 års ålder fått diagnosen livmoderhalscancer. Aldrig cellförändringar vid screeningprover vid 6 tillfällen. Ingen i min närmaste släkt (som är ganska liten) har haft cancer men däremot har alla kvinnor utom en i släkten haft cellförändringar i cervix som åtgärdats. Hos en förstagradssläkting har t ex påvisats kronisk HPV-infektion. Ingen av kvinnorna i släkten har någon av de kända riskfaktorerna för livmoderhalscancer (utom jag som har övervikt sedan några år).

Jag vet att man inte brukar säga att denna cancer är ärftlig, men min fråga är om motståndskraften mot HPV-infektion (förmågan hos immunförsvaret att läka ut den typen av infektion) är ärftlig? Finns några teorier om detta?

0

Din fråga är å specifik så vi har bett en gästexpert svara på frågan. Gästexpert för denna fråga är Professor Joakim Dillner, Karolinska institutet och forskningschef för Karolinska Universitetssjukhuset, enhetschef för Center för cervixcancerprevention

”Det är entydigt visat att det finns en ärftlig komponent vid livmoderhalscancer. Den är visserligen ganska liten, det mesta talar för att den ärftliga komponenten fungerar genom att man har sämre förmåga att läka ut HPV. Det är vissa gener som styr immunförsvaret som kallas HLA klassII.

Det är väldigt sällsynt med cancer efter sex negativa cellprov.  Om man alltid deltar vid alla 12 rekommenderade screeningtillfällena sänker man sin risk med 90%. ”

Månadens expert

Månadens expertområde: Lymfödem, frågor om lymfsystemet och om hur man kan behandla sitt lymfödem som man fått i samband med gynekologisk cancer
Månadens expert: Pia Bergholm

Translate »