Bromsmedicin och forskning

Under året kommer vi att låta ett antal experter svara på era frågor. I kolumnen till höger ser du vilka expertområden som kommer vara aktuella.

Varje månad hoppas vi hitta en expert inom ett visst område som kan besvara dina frågor. Håll frågorna korta och försök göra dem allmänna.

Första månaden, november 2017 hade vi ämnet Ärftlighet med fokus på ärftlighet gynekologisk cancer. Expert då var Miriam Mints.

December månads expertområde var Kirurgi. Antingen sådan som genomförs i preventivt syfte eller kirurgi när man är drabbad av gynekologisk cancer. Expert då var Henrik Falconer.

Januari månads expertämne var Lymfödem. Lymfödem som uppstått i samband med gynekologisk cancer. Expert då var Pia Bergholm, Leg sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut.

Februari månads expertområde var Onkologi. Expert då var Hanna Dahlstrand

Nu i mars är temat Seneffekter och biverkningar. Expert denna månad blir  Maria Hellbom, Verksamhetschef på Centrum för Cancerrehabilitering  Stockholms läns sjukvårdsområde. Maria tar hjälp av hela sitt team på centrum för cancerrehabilitering för att besvara era frågor.

Du skriver frågan, vi skickar den vidare till experten och publicerar svaret så snart vi fått det

Du hittar frågor och svar från tidigare experter (ärftlighet,kirurgi, lymfödem, onkologi) genom att söka på expertområde nedan och klicka på det önskade expertområdet)

128 visningarOnkologi
0
Karolina (anonym)

Hej Jag har äggstockscancer IV. Ej ärflig gen. Vet du vad jag kan äta för bromsmediciner? Vad finns det för äggstockscancer? Det forskas mkt i andra cancer diagnoser men inte i just gyncancer eller? Studier kring detta? Om jag vill vara med i en studie hur gör jag då?

0

När man pratar om bromsande cancerbehandling är det oftast kemoterapi som man får droppform (intravenöst) även om det finns ett flera tablettformer som man äter. En del nämns i en översikt http://gyncancer.se/2018/01/aggstockscancer-genomgang-av-behandlingar/. Vilken bromsande behandling som är bäst för just dig beror på flera avgörande detaljer, vilka säkrast gås igenom av din behandlande cancerläkare.
Du har alldeles rätt i att forskningen om gyncancer inte är i samma omfattning som exempelvis bröstcancer men inom gyncancer sker en större andel forskning om just äggstockscancer. Om du vill undrar hur du hittar pågående studier så kan du googla på Cancerstudier i Sverige som är ett nationellt register över pågående kliniska cancerstudier eller gå in på https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/ Välj där gynekologi så ser du vilka studier som inkluderar gyncancer. För studier även utanför Sverige så hittas dem på www.clinicaltrials.gov där alla studier på patienter studier. Du kan även fråga din läkare för höra vilka studier som kan passa just din cancer.
Vänliga hälsningar

Hanna

Månadens expert

 

Månadens expertområde: Seneffekter och biverkningar
Månadens expert: Centrum för cancerrehabilitering genom Maria Hellbom

Translate »