Hur undersöker man eventuell äggstockscancer ickeivasivt?

Under året kommer vi att låta ett antal experter svara på era frågor. I kolumnen till höger ser du vilka expertområden som kommer vara aktuella.

Varje månad hoppas vi hitta en expert inom ett visst område som kan besvara dina frågor. Håll frågorna korta och försök göra dem allmänna.

Första månaden, november 2017 hade vi ämnet Ärftlighet med fokus på ärftlighet gynekologisk cancer. Expert då var Miriam Mints.

December månads expertområde var Kirurgi. Antingen sådan som genomförs i preventivt syfte eller kirurgi när man är drabbad av gynekologisk cancer. Expert då var Henrik Falconer.

Januari månads expertämne var Lymfödem. Lymfödem som uppstått i samband med gynekologisk cancer. Expert då var Pia Bergholm, Leg sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut.

Februari månads expertområde var Onkologi. Expert då var Hanna Dahlstrand

Nu i mars är temat Seneffekter och biverkningar. Expert denna månad blir  Maria Hellbom, Verksamhetschef på Centrum för Cancerrehabilitering  Stockholms läns sjukvårdsområde. Maria tar hjälp av hela sitt team på centrum för cancerrehabilitering för att besvara era frågor.

Du skriver frågan, vi skickar den vidare till experten och publicerar svaret så snart vi fått det

Du hittar frågor och svar från tidigare experter (ärftlighet,kirurgi, lymfödem, onkologi) genom att söka på expertområde nedan och klicka på det önskade expertområdet)

162 visningarLymfödem
0

Min mamma diagnostiserades med äggstockscancer i feb/mars 2017 efter att ha haft symtom i ett par månader, hon var då 78 år. Det visade sig att den var så spridd att inget fanns att göra, hon gick bort i september och hade då hunnit fylla 79 år. Jag har inget skäl att tro att det finns ärftlighet.

Min undran är, vad finns det för undersökningar som kan göras för att öka chansen att upptäcka en eventuell cancer i tid. Jag undrar naturligtvis för min egen del, är 59 år.

0

Dessvärre är det vanligt att äggstockscancer är spridd vid diagnos så som det var för din mor. Du sätter fingret på ett centralt dilemma för äggstockscancer-hur kan man hittad den ”i tid”? Hittills har stora studier på screenings metoder för att hitta äggstockscancer i tidiga stadier inte lett till man funnit något sätt som är tillräckligt effektivt.

De kvinnor som har ärftlighet och högrisk rekommenderas därför att- efter barnafödande ålder -att opera bort livmoder, ägglederna och äggstock för minimera risken att drabbas. Ärftlig äggstockscancer kommer senare än ärftlig bröstcancer varför man har en rekommendation att vänta efter barnafödande ålder, men med individualiserad råd beroende på bakgrunden till ärftligheten. Vi hoppas på framtida andra eller kompletterande metoder för förbättra möjligheterna att diagnosticera tidig äggstockscancer.

Hanna Dahlstrand

Månadens expert

 

Månadens expertområde: Seneffekter och biverkningar
Månadens expert: Centrum för cancerrehabilitering genom Maria Hellbom

Translate »