Kirugisk biverkning

game-asset.net

Under året kommer vi att låta ett antal experter svara på era frågor. I kolumnen till höger ser du vilka expertområden som kommer vara aktuella.

Varje månad hoppas vi hitta en expert inom ett visst område som kan besvara dina frågor. Håll frågorna korta och försök göra dem allmänna.

Första månaden, november 2017 hade vi ämnet Ärftlighet med fokus på ärftlighet gynekologisk cancer. Expert då var Miriam Mints.

December månads expertområde var Kirurgi. Antingen sådan som genomförs i preventivt syfte eller kirurgi när man är drabbad av gynekologisk cancer. Expert då var Henrik Falconer.

Januari månads expertämne blir Lymfödem. Lymfödem som uppstått i samband med gynekologisk cancer

Expert denna månad blir: Pia Bergholm, Leg sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut.

Du skriver frågan, vi skickar den vidare till experten och publicerar svaret så snart vi fått det

Du hittar frågor och svar från tidigare experter (ärftlighet,kirurgi) genom att söka på expertområde nedan och klicka på det önskade expertområdet)

124 visningarKirurgi
0
Bättre hälsoläget än väntat (anonym)

Tre korta

Det känns som jag har ont i äggstockarna men de är bortopererade pga borderlinetumörer. Kan man ha ont i äggstockar som inte finns och hur inbillar jag bort den känslan?😀

Sen undrar jag om biverkningar vid längre behandling av Trivina.

Finns det borderlinetumörforskning att följa?

0

Det är inte helt ovanligt att kvinnor uppger en typ av ”fantomsmärta” efter att äggstockarna har opererats bort, riktigt varför vet man inte. Östrogenbehandling som till exempel Trivina kan öka risken för bröstcancer efter mer än 5 års användning men minskar också risken för hjärt/kärlsjukdom. Det är viktigt att du tar upp dom frågorna med din behandlande läkare/Henrik Falconer

Månadens expert

Månadens expertområde: Lymfödem, frågor om lymfsystemet och om hur man kan behandla sitt lymfödem som man fått i samband med gynekologisk cancer
Månadens expert: Pia Bergholm

Translate »