Kirurgi vid återfall.

game-asset.net

Under året kommer vi att låta ett antal experter svara på era frågor. I kolumnen till höger ser du vilka expertområden som kommer vara aktuella.

Varje månad hoppas vi hitta en expert inom ett visst område som kan besvara dina frågor. Håll frågorna korta och försök göra dem allmänna.

Första månaden, november 2017 hade vi ämnet Ärftlighet med fokus på ärftlighet gynekologisk cancer. Expert då var Miriam Mints.

December månads expertområde var Kirurgi. Antingen sådan som genomförs i preventivt syfte eller kirurgi när man är drabbad av gynekologisk cancer. Expert då var Henrik Falconer.

Januari månads expertämne blir Lymfödem. Lymfödem som uppstått i samband med gynekologisk cancer

Expert denna månad blir: Pia Bergholm, Leg sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut.

Du skriver frågan, vi skickar den vidare till experten och publicerar svaret så snart vi fått det

Du hittar frågor och svar från tidigare experter (ärftlighet,kirurgi) genom att söka på expertområde nedan och klicka på det önskade expertområdet)

164 visningarKirurgi
0

Jag vet att det kan vara svårt att få ytterligare operationer vid återfall i exempelvis äggstockscancer. Men skulle inte ytterligare kirurgi i många fall kunna förlänga livet och ge en ökad livskvalitet i förhållande till beh. med cytostatika? I mitt huvud borde det även vara mer kostnadseffektivt (inräknat patientens livskvalitet) än långdragna och upprepade cytostatikabehandlingar vid återfall?

0

Mycket talar för att operation har god effekt vid återfall av äggstockscancer och vi väntar nu på resultaten från en stor internationell studie där man jämför effekten av cellgiftsbehandling och operation vid återfall. Sen finns det faktorer som måste vägas in vid ett operationsbeslut som till exempel återfallets utbredning och hur patienten mår för övrigt./Henrik Falconer

Månadens expert

Månadens expertområde: Lymfödem, frågor om lymfsystemet och om hur man kan behandla sitt lymfödem som man fått i samband med gynekologisk cancer
Månadens expert: Pia Bergholm

Translate »