Operation av lymfor i magen

Under året kommer vi att låta ett antal experter svara på era frågor. I kolumnen till höger ser du vilka expertområden som kommer vara aktuella.

Varje månad hoppas vi hitta en expert inom ett visst område som kan besvara dina frågor. Håll frågorna korta och försök göra dem allmänna.

Första månaden, november 2017 hade vi ämnet Ärftlighet med fokus på ärftlighet gynekologisk cancer. Expert då var Miriam Mints.

December månads expertområde var Kirurgi. Antingen sådan som genomförs i preventivt syfte eller kirurgi när man är drabbad av gynekologisk cancer. Expert då var Henrik Falconer.

Januari månads expertämne var Lymfödem. Lymfödem som uppstått i samband med gynekologisk cancer. Expert då var Pia Bergholm, Leg sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut.

Februari månads expertområde var Onkologi. Expert då var Hanna Dahlstrand

Nu i mars är temat Seneffekter och biverkningar. Expert denna månad blir  Maria Hellbom, Verksamhetschef på Centrum för Cancerrehabilitering  Stockholms läns sjukvårdsområde. Maria tar hjälp av hela sitt team på centrum för cancerrehabilitering för att besvara era frågor.

Du skriver frågan, vi skickar den vidare till experten och publicerar svaret så snart vi fått det

Du hittar frågor och svar från tidigare experter (ärftlighet,kirurgi, lymfödem, onkologi) genom att söka på expertområde nedan och klicka på det önskade expertområdet)

223 visningarLymfödem
0
Karin Johansson (anonym)

Har opererat bort livmodern, äggledare och äggstockar med cancer i livmodern.

Då cancern är aggressiv vill man även ta bort lymfkörtlar. Hur många är det vanligt att man tar bort och vad kan det skapa för problem,t. ex. lymfödem? Kan jag motverka problem genom träning eller dyligt?

0

Tack för din fråga.
Det är vanligt att man tar bort lymfknutor i ljumske och i bäckenet vid gyncancer.
Det är nödvändigt för att man behöver ta reda på om sjukdomen spridit sig till lymfsystemet knutor.
Det är svårt att säga hur många man tar bort, det beror på vad kirurgen bestämmer.
Det finns en operationsmetod som heter sentinel node som är vanlig när man opererar bröstcancer.
Ibland använder man denna metod också vid gyncancer, metoden innebär att man tar så få lymfknutor som möjligt.
Tyvärr ännu inte så vanligt, men man kan ställa frågan till kirurgen.
Alla människor har olika lymfsystem. En del har välutvecklade kärl och många knutor, andra har lite mindre och färre
lymfknutor. Ingen vet hur det egna systemet och antalet knutor ser ut.
Oavsett vilken operation som genomförs och hur många knutor som tas bort så är det toppen om man kan få kontakt
med en lymfterapeut som kan ge information om träning, medicinsk kompression och i bästa fall också manuell lymfterapi.
Den absolut viktigaste delen är alltid medicinsk kompression och i den bästa av världar i kombination med manuell terapi.
Om du söker lymfterapeut så kan olika patientföreningar inom cancer ha listor på terapeuter.
Hälsningar Pia

Månadens expert

 

Månadens expertområde: Seneffekter och biverkningar
Månadens expert: Centrum för cancerrehabilitering genom Maria Hellbom

Translate »