Ovanlig/spridd borderlinetumör – finns bättre sätt att upptäcka och avlägsna än radikal kirurgi?

game-asset.net

Under året kommer vi att låta ett antal experter svara på era frågor. I kolumnen till höger ser du vilka expertområden som kommer vara aktuella.

Varje månad hoppas vi hitta en expert inom ett visst område som kan besvara dina frågor. Håll frågorna korta och försök göra dem allmänna.

Första månaden, november 2017 hade vi ämnet Ärftlighet med fokus på ärftlighet gynekologisk cancer. Expert då var Miriam Mints.

December månads expertområde var Kirurgi. Antingen sådan som genomförs i preventivt syfte eller kirurgi när man är drabbad av gynekologisk cancer. Expert då var Henrik Falconer.

Januari månads expertämne blir Lymfödem. Lymfödem som uppstått i samband med gynekologisk cancer

Expert denna månad blir: Pia Bergholm, Leg sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut.

Du skriver frågan, vi skickar den vidare till experten och publicerar svaret så snart vi fått det

Du hittar frågor och svar från tidigare experter (ärftlighet,kirurgi) genom att söka på expertområde nedan och klicka på det önskade expertområdet)

199 visningarKirurgi
0
Jenny Lundqvist (anonym)

Har man under de senaste 2,5 åren kommit på bättre sätt för att upptäcka och avlägsna ovanlig/spridd form av borderlinetumör i äggstock än att göra radikal kirurgi? Jag vill nämligen att ingen mer än mig ska behöva genomlida det jag gjort och gör, utan att åtminstone alla med borderline ska kunna behandlas fertilitetsbevarande om de så önskar. Att ha blivit ofrivilligt barnlös är för mig den svåraste cancerbaksmällan (av flera biverkningar) och som jag inte önskar någon annan.

0

Borderlinetumörer är en form av äggstockstumörer med låg malign potential men betraktas som förstadium till äggstockscancer. Prognosen är mycket god och i dom allra flesta fall kan man bevara fertiliteten. Grundinställningen är att i möjligaste mån låta kvinnan bevara möjligheten att kunna få barn, även om tumören spridit sig. Det beror dock på flera olika faktorer såsom ålder och på vilket sätt tumören spridit sig. Nackdelen med fertilitetsbevarande kirurgi är en ökad risk för återfall men även vid återfall är prognosen generellt sett god/Henrik Falconer

Månadens expert

Månadens expertområde: Lymfödem, frågor om lymfsystemet och om hur man kan behandla sitt lymfödem som man fått i samband med gynekologisk cancer
Månadens expert: Pia Bergholm

Translate »