PARP-hämmare / platinumkänslig recidiverande ovarial cancer

Under året kommer vi att låta ett antal experter svara på era frågor. I kolumnen till höger ser du vilka expertområden som kommer vara aktuella.

Varje månad hoppas vi hitta en expert inom ett visst område som kan besvara dina frågor. Håll frågorna korta och försök göra dem allmänna.

Första månaden, november 2017 hade vi ämnet Ärftlighet med fokus på ärftlighet gynekologisk cancer. Expert då var Miriam Mints.

December månads expertområde var Kirurgi. Antingen sådan som genomförs i preventivt syfte eller kirurgi när man är drabbad av gynekologisk cancer. Expert då var Henrik Falconer.

Januari månads expertämne var Lymfödem. Lymfödem som uppstått i samband med gynekologisk cancer. Expert då var Pia Bergholm, Leg sjukgymnast, medicinsk lymfterapeut.

Februari månads expertområde var Onkologi. Expert då var Hanna Dahlstrand

Nu i mars är temat Seneffekter och biverkningar. Expert denna månad blir  Maria Hellbom, Verksamhetschef på Centrum för Cancerrehabilitering  Stockholms läns sjukvårdsområde. Maria tar hjälp av hela sitt team på centrum för cancerrehabilitering för att besvara era frågor.

Du skriver frågan, vi skickar den vidare till experten och publicerar svaret så snart vi fått det

Du hittar frågor och svar från tidigare experter (ärftlighet,kirurgi, lymfödem, onkologi) genom att söka på expertområde nedan och klicka på det önskade expertområdet)

94 visningarOnkologi
0

Insjuknade hösten 2015 i höggradig seriös ovarial cancer och har opererats två gånger och är just nu inne på min tredje cytostatikabehandling med kombination Paklitaxel/Avastin i 20 veckor.
Min fråga gäller PARP-hämmare – olaparid/niraparid – kan dessa ges när man är diagnostiserad platinumkänslig recidiverande ovarial cancer?
Om inte – efterlyser andra målinriktade läkemedel – vad erbjuder resp landsting?

0
Hej! 
I dag kan PARP-hämmare i form av olaparib ges vid platinumkänsligt återfall av höggradig serös ovarial cancer, om tumören har en BRCA mutation och efter cancern har ”svarat” på så kallad platinum-baserat kemoterapi. Ännu är olaparib den enda PARP-hämmaren som är godkänt i Sverige, men ansökan om ett eventuellt godkännande av niraparib pågår för närvarande. Niraparib kanske får en lite annan indikation än olaparib men detta är inte klart än. Man vet dock att även för niraparib kommer det handla om platinumkänslig recidiverande höggradig serös ovarial cancer.
  Den andra målinriktade läkemedel som används i dag vid ovarialcancer är bevacizumab (Avastin) som du för närvarande erhåller.  Alla landsting erbjuder samma behandling i Sverige med avseende olaparib.
Hälsningar
Hanna

Månadens expert

 

Månadens expertområde: Seneffekter och biverkningar
Månadens expert: Centrum för cancerrehabilitering genom Maria Hellbom

Translate »