Alexandra ryter till!

Ett förslag till ny lagstiftning mot diskriminering riskerar att just bidra till ökad diskriminering på grund av ålder. I förslagen finns en skrivning där klartecken ges för att inte kalla äldre kvinnor till mammografi-screening med hänvisning till ålder. Detta riskerar att bli ett ödesdigert prejudikat, skriver Alexandra Charles och Margó Ingvardsson.

Hur är det möjligt att en utredning med uppgift att föreslå ett förstärkt skydd mot åldersdiskriminering, kan förorda att åldersdiskriminering skall legitimeras i vissa fall?

Gör ett tankeexpriment att det istället handlar om förstärkt skydd mot diskriminering av homosexualitet eller annan etnicitet än svensk, och utredningen skulle föreslå att om likabehandling medför ökade kostnader så skall skyddslagen inte gälla? Då skulle med all säkerhet denna uppenbara homofobi och rasism skapa rubriker i medierna. Men ålderism, fördomar mot äldre som leder till ringaktning och diskriminering skapar inga rubriker. I grunden är det ålderismen som möjliggör dagens äldrevårdsskandaler.

Alexandra Charles Foto: Janne Danielsson

Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet