Ännu bättre cancervård lovar SKL

För nu är en ny överenskommelse klar för 2012


Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen fattade igår beslut om en ny överenskommelse inom ramen för nationella cancerstrategin. Det gemensamma arbetet med att förstärka cancervården fortsätter därmed även nästa år.

En del av insatserna i 2012 års överenskommelse är en fortsättning på det arbete som påbörjades i och med 2010 och 2011 års överenskommelser. Andra är helt nya. De nya insatserna innebär bland annat att SKL ska

Genomföra ett projekt kring samordnat införande av nya cancerläkemedel,
Utforma exempel på individuella vårdplaner som kan användas för patienter i cancervården,
Undersöka förutsättningarna för att införa en nationell telefonrådgivningstjänst för cancer inom ramen för 1177.

Fortsatt stöd till de regionala cancercentrumens samverkan är ett annat viktigt inslag i överenskommelsen.
Mer om nya och pågående utvecklingsarbeten