Jämförelse av cancervården jämförd

Cancervården jämförd över hela landet

Den första öppna jämförelsen av cancervården i Sverige släpptes i slutet av augusti. Vi fick bekräftat att kvaliteten av cancervården i hög grad beror på var du bor i Sverige.

Väntetider
Ett tydligt exempel är väntetiderna. Tiden efter upptäckt äggstockscancer till behandling varierar kraftigt i landet. Över hälften av patienterna fick vänta i en månad på behandling! I norra regionen var väntetiden som längst nämligen hela 42 dagar!!  Sydöstra Skåne hade kortast väntetid och mediantiden hamnade runt 20 dagar. Fortfarande alltför sent eftersom cancer bör behandlas som en akutsjukdom.

Utdrag ur rapporten: “Cancer i äggstockarna upptäcks ofta sent och då är sjukdomen redan i ett allvarligt stadium. Det är därför viktigt att väntetiden är så kort som möjligt från diagnosen till beslutet om behandling.”

Brist på patologer
Tillgång till en patolog varierar också kraftigt.  När det gäller äggstockscancer bygger diagnosen och beslutet om behandling på patologens bedömning av tumörpreparatet. Bedömningen har betydelse för prognosen och kan vara avgörande för den fortsatta behandlingen.

Öppna jämförelser visar att knappt 30 procent av fallen bedömdes av en referenspatolog och det var stora skillnader mellan regionerna. Troligen beror det på den rådande bristen av patologer just nu och många landsting kan ha svårt att genomföra sådana bedömningar.

Rapporten ger oss ett tydligt svar på att vi måste få bort orättvisorna i vården, och att all form av cancer bör behandlas som en akutsjukdom nu.

Läs rapporten här

Debattartikel
Katarina Johannson, vår grundare och senior advisor, skrev en debattartikel som samordnare för Nätverket mot Cancer tillsammans med läkare, patientföreträdare efter att rapporten kom ut.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ohallbara-skillnader-i-cancervarden_6461574.svd

Annan bra länk
Centraliserad cancervård räddar liv:

http://lenahorngren.blogspot.com/2011/09/centraliserad-cancervard-raddade-liv.html