Intervju med Anna Palmstierna Rädda LIVmodern

Rädda LIV-modern

Anna Palmstierna har farit runt med Rädda Livmoder bussen och lyckats fånga nya grupper av kvinnor som tidigare inte gick på cellprovstagningar! Rädda Livmodern blev ett utvecklingsprojekt i under Region Skåne samt samarbete med Nätverket mot livmoderhalscancer, SKL och Cancerfonden och avslutades i och med att Fritt Vårdval infördes då fler aktörer kom att erbjuda cellprovstagningar. Bussen som tillhörde landstinget ansågs då konkurrera med dessa aktörer och hyrdes istället ut till Göteborg där den rullat i två månader. Toppen eller snurrigt?  Vi frågar Anna själv:

Rädda LIV-modern bussen blev en succé under Almedalen veckan. Var den lika populär under tiden den körde runt i Skåne?

 RÄDDA LIV-modern var ett projekt där vi på flera olika sett ville få kvinnor att komma till cellprovtagning, här i Malmö är det i vissa områden bara 20-30% av kvinnorna som kommer, även förstagångsprovtagarna är dåliga på att komma. Vi har också noterat att kommer inte kvinnorna vid första kallelsen, så är de dåliga på att komma framöver också.

 Vi ville:


  • Öka kunskapen hos våra barnmorskor, för att uppgiften skulle bli mera intressant och kunna föra kunskapen vidare
  • Prova lördags mottagningar och kvällsmottagningar
  • Göra en extra satsning på 23-åringarna
  • Bussen var ett alternativ att försöka nå kvinnorna lättare på plats.

 Vi var ute på olika torg. Trots att vi startade mitt i den kalla vintern och värmen i bussen inte alltid var optimal (en dag hade vi rimfrost på gynstolen) så kom kvinnorna ändå och för att ta cellprov. I bussen nådde vi verkligen kvinnor som inte tagit prov på flera år, som längst 17 år sedan förra provet, i snitt var kvinnorna 1,2 år försenade.  

Detta visade sig också i provtagningsresultaten, vi hade dubbelt så många kvinnor med cellförändringar mot vad kvinnor som tar cellprov när de blir kallade har.

97 % hade bara enbart positiva kommentarer om upplevelsen av att ta cellprov i vår buss! Vi utvärderade alla våra mottagningar och 72 % ville komma för nästa provtagning under icke kontorstid.

Är det en rimlig tanke att ha flera bussar som kör runt och erbjuder cellprovtagning över hela landet?

 

Absolut! Provtagningen skall gå lätt, snabbt och smidigt. Det spred sig tillslut på Facebook att vi var ute det var vår bästa reklam.

Vad lärde ni er när ni var ute och träffade kvinnor om vilka faktorer som spelar roll om man går på cellprovtagning eller inte?

 

TILLGÄNGLIGHETEN, man måste enkelt kunna komma i kontakt med mottagningen, enkelt kunna boka om sin tid, det får inte vara för långt borta från bostaden eller arbetet. Bilbesiktningen är min förebild, men dit har vi långt kvar.

Kvinnor prioriterar inte denna provtagning, då man vid cellförändringar oftast inte har några symtom, känner sig frisk, då gör vi det en annan dag, men den andra dagen kommer inte alltid…

Hur ser du på att ni inte fick fortsätta med bussen och att den nu istället hyrs ut till en aktör i Göteborg? 

 

Det tar ett par månader för kvinnorna i området att få information om att verksamheten finns, det tar tid med spridningen av info, sedan måste kvinnan vänja sig vid tanken att kliva in i en buss för en gynundersökning. Synd när vi nu hade arbetat upp terrängen att bussen var ett alternativ till de ordinarie mottagningarna. Fördelen var också att det inte behövdes någon kallelse, utan det räckte att de berättade när senaste prov tog. Det var inte många vi provtog på för tätt inpå förra provet.

 

 

 

Tack Anna Palmstierna för ditt fantastiska arbete med Rädda Livmodern, och tack alla andra som engagerat sig, jobbat hårt, spritt budskapet om den livmoderräddande bussen!

Nedläggningen av bussen fick kritik mycket kritik och här kan ni läsa mer om den:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=4758293

Rädda livmodern gör succé i Almedalen:

http://kvinnosidan.se/blogg/marie-ekelund/radda-livmodern/

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Nyheter/Arkiv/Nyheter-2011/Stort-intresse-for-Radda-Livmodern-i-Almedalen/