Länktips!

Här hittar du länkar till nätverk, patientföreningar och intresseorganisationer.
Välkommen att tipsa oss om fler sidor!

1.6miljonerklubben
För kvinnors hälsa.

BIPP – Brukarinflytande och Patientperspektiv
Samverkansprojekt mellan Patientföreningar, Onkologiska Kliniken Universitetssjukhuset i Lund och Lunds Unviversitet.

Gynsam – Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation
Gynsam är en ideell organisation som är religiöst och politiskt obunden. Syftet är att stödja kvinnor med gynekologisk cancer och deras anhöriga.

Kontinet – belyser inkontinensproblem
Hillevi Caris är eldsjälen bakom nätverket Kontinet.  Kontinet är en ideell organisation med drivkraft och engagemang som vill belysa , beröra, informera, förebygga, motverka och bota genom god information om inkontinens. Drivkraften är att det finns en lösning på problemet och att inte stå ut! Inte stå ut med att lida i det tysta, utan tillsammans kan vi alla påverka situationen till det bättre.
Verksamheten består av utbildning, opinionsbildning och informationsspridning. Kontinet riktar sig med information till människor som lider av inkontinens och om de möjligheter till hjälp som finns.

Reacta – Rätt att Veta
Reacta är en ungdomsorganisation som arbetar med information om ungdomars psykiska och fysiska hälsa genom att lyfta frågor som rör kärlek, känsla och kropp.

Ung Cancer
Ung Cancer är en ideell organisation för unga vuxna cancerdrabbade, 16-30 år.
 Vi jobbar för att förbättra unga vuxna cancerdrabbades levnadssituation. Med det menar vi att unga vuxna cancerpatienter inte bara ska överleva, utan även ha ett riktigt bra liv. Vi jobbar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för unga cancerdrabbade både under och efter sjukdomstiden.

WACC – Woman against cervical cancer

WACC är ett internationellt nätverk av organisationer för kvinnor med livmoderhalscancer