Nätverket mot Cancer

Vi är en del av Nätverket mot Cancer som är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige.

Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.

Vi vill att ökade resurser satsas på cancerförebyggande åtgärder!
Vi vill få bort orättvisorna inom cancervården!
Vi vill stärka patienternas ställning genom en patienträttighetslag!