Screening av äggstockscancer

Ett steg på vägen mot screening av äggstockscancer

Äggstockscancer går helt klart att bota, bara tumören upptäcks i tid. Men det är just det som är problemet – att hitta den i tid. Symtomen är ofta diffusa och risken är stor att cancern redan hunnit sprida sig när man känner av den. En tillförlitlig metod för screening skulle drastiskt minska problemet.

Även vid en ultraljudsundersökning är det ofta svårt för läkaren att avgöra om en förändring i äggstocken är godartad eller elakartad.

– Det enda sättet att vara helt säker är att operera bort cystan eller tumören i äggstocken och sedan titta på vävnaden i mikroskop, säger Christer Borgfeldt, docent och överläkare vid kvinnokliniken i Lund, Skånes universitetssjukhus.

Christer Borgfeldt tror på en snart screening

Foto av Edina Hrusec/SR

En metod som kan ge en fingervisning om ifall en cysta är godartad eller elakartad, innan man väljer att operera, är att leta efter spår av tumören i blodet, så kallade biomarkörer. En biomarkör kan vara ett protein eller ett annat ämne som frisätts från tumören och som finns i blodet. En biomarkör som har använts i många år för att hitta just äggstockscancer heter CA125.

Äggstockscancer behandlas med operation och cellgift. Om den inte spridit sig opererar man bort äggstocken och sedan är man frisk. Har den däremot hunnit sprida sig opererar man bort så mycket cancervävnad man kan och sedan behandlar man med cellgift. Nästan alla blir tumörfria efter operation och sex kurer cellgift. Efter två år har tyvärr hälften fått tillbaka cancern. Varje år upptäcks 800 nya fall av äggstockscancer i Sverige och två tredjedelar av dessa upptäcks i sent skede.

Läs artikeln i sin helhet på:
http://www.kvinnoliv.se/ett-steg-pa-vagen-mot-screening-av-aggstockscancer/