Vaccinera pojkar också!

Pojkar bör också vaccineras mot HPV!

Fler höjer rösten för att även pojkar bör vaccineras. Joachim Dillner, professor på Karolinska institutet, visade siffror under ett kunskapseminarium om HPV på Cancerfonden som bekräftade att om pojkar ingår i vaccinationsprogrammet så finns det chans att utrota HPV i Sverige.

Vaccinera båda könen
Vaccinerar man båda könen och får en täckning på 70 %, det vill säga 70 % av alla som kallas deltar i vaccineringen,  skulle smittan inte längre spridas. Nya data finns, kostnadsläget är ett annat och heterosexualitet är inte längre en norm. Ska pojkarna få sin dos?

”Jag vill att vi tar upp diskussionen om att pojkar också ska inkluderas i skolvaccinationen mot papillomvirus” sade professor Joakim Dillner i talarstolen.

I USA vill regeringen att även pojkar vaccineras för att hindra smittspridningen och för att öka intresset hos flickor att vaccinera sig.

Läs mer:
http://www.cancerfonden.se/sv/Om-Cancerfonden/Forskning-och-stipendier/Publikationer/Presentationer-HPV-seminarium/

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/aven-pojkar-bor-vaccineras-mot-hpv_6581571.svd

Kommentera