Vi åkte till Milano

På ESGO i Milano

ESGO står för European Society of Gynecological Oncology. Det var en omtumlande upplevelse att kastas in denna internationella värld av läkare, vårdpersonal, läkemedelsbolag och patientorganisationer från hela Europa. 

Vi var delaktiga i de delar som riktade till just patientorganisationer för att dela kunskaper och erfarenheter med varandra. Gemensamt för oss alla var att vi vill lyfta ”Womens silent cancer” för att sprida kunskap kring symtomen av äggstockscancer för att ha en god chans till överlevnad.  Vi kom överens om att samarbeta mer sinsemellan för att nå detta mål.

Inspirerade av detta skapade vi i nätverket genast en Facebook grupp vid namn GYNCANTALKS för internationella gynekologiska cancerpatient föreningar att kommunicera med varandra genom.

Tanken är att vi ska inspirera och stödja varandra i arbetet med att sprida vår kunskap. Och att vi ska ha tätare kontakter med våra nya internationella vänner.