Möte i Nätverket mot Cancer

Vi är medlemmar i Nätverket mot Cancer www.natverketmotcancer.se  vilka driver frågor som är gemensamma för många patientföreningar. På det senaste mötet diskuterade vi aktiviteter i Almedalen.
Nätverket mot cancer i kommer att finnas på plats i Almedalen även sommaren 2012 för att lyfta upp viktiga frågor inom cancervården.

Den 3 juli, klockan 11.15-13.00, kommer Nätverket att arrangera ett seminarium. Plats: Sigyn.

Den 4 juli medverkar Nätverket mot cancer i den Cancerdag som arrangeras av RCC i Samverkan och SKL. Plats: Visby Högskola.

Nätverkets Solskola kommer också att vara på plats i Visby under Almedalesveckan

Vi i vårt nätverk Nätverket mot Gynekologisk cancer kommer självklart att delta i ovanstående