Trevlig rapport på Cancerfondens blogg om Gyncancerdagen

Thérese Kärrman, ordförande för Nätverket mot gynekologisk cancer.

Igår arrangerades den första Gyncancerdagen någonsin av Nätverket mot gynekologisk cancer, med stöd av bland annat Cancerfonden. Seminariet hölls på Södra Teatern i Stockholm och innehöll många intressanta ämnen som ledde till bra och livliga diskussioner. Nätverkets ordförande, Thérèse Kärrman, var klädd i chockrosa topp som säljs till förmån för Nätverket mot gyncancers verksamhet. Med glödande engagemang ledde hon oss genom eftermiddagens program.

HPV-virus och HPV-test

En viktig fråga som togs upp av Sonia Andersson, docent på Karolinska Institutet, handlade om HPV-virus och HPV-test. Livmoderhalscancer orsakas till 98 % av humant papillomvirus (HPV) som sprids via sexuell kontakt. Trots det ingår inte HPV-test vid cellprovtagning. I Stockholm och på Gotland har man på försök infört cellprovtagning med analys för HPV-virus. Nätverket mot gynekologisk cancer arbetar för att HPV-testet ska göras vid första cellprovtagningen hos alla patienter i hela Sverige.

HPV-vaccin

Från och med i år sätter vaccinationsprogrammet mot HPV-virus igång. Flickor mellan 10-12 år som går i årskurs 5 eller 6 kommer att vaccineras kostnadsfritt med vaccinet Gardasil genom skolhälsovården. Detta väcker såklart en del frågor både hos de flickor som ska vaccinera sig samt hos deras föräldrar. I ett öppet forum på scen diskuterades vaccinets för- och nackdelar. I kölvattnet efter debatten om vaccinet mot svininfluensa som orsakade narkolepsi finns såklart mycket oro, men enligt Peter Bistolettis, docent i obstretik och gynekologi, har vaccinet getts i hundra miljoner doser och inte gett några allvarliga biverkningar.

Gyncancerdagen 2012

Symtom på äggstockscancer

En annan intressant diskussion handlade om äggstockscancer. Idag drabbas cirka 800 kvinnor per år av äggstockscancer, varav 600 avlider i sjukdomen. En av orsakerna till att dödligheten är så hög är att symtomen är så diffusa och att kvinnor söker hjälp för sent. Gunnel Lindell, sektionschef för malign gynekologi, uppmanar alla kvinnor som har haft långvariga symtom med svullen mage, ofta är kissnödiga, har tryck i nedre delen av buken och lider av aptitlöshet att söka vård. Med långvariga symtom menas 2-3 veckor. Söker du vård på vårdcentral för dina symtom är det viktigt att du kräver att få en remiss till en gynekolog för vidare utredning. Stå på dig!

Nätverket mot gynekologisk cancer har tagit fram en film, med hjälp av enbart ideella krafter, som handlar om att ta symtomen på äggstockscancer på allvar. Se filmen här.

Patienter

Seminariet avslutades med ett antal gyncancerpatienter som berättade sina historier. Bland annat berättade Emma Hallberg om när hon fick livmoderhalscancer, endast 23 år gammal. Cancertumören upptäcktes under en vanlig gynundersökning utan att Emma hade haft några besvär eller symtom tidigare. Ytterligare ett bevis på att det är en tyst sjukdom som är svår att upptäcka. Emma bestämde sig för att åka Vasaloppet och samlade in över 100 000 kronor till patientorganisationen Ung Cancer. En fantastisk prestation!