Läst i pressen juli/aug

 

Pressklipp juli/augusti

Debattartiklar

”Ojämlik behandling av cancersjuka i Sverige”

Nationella riktlinjer behövs. Alltför många instanser ska säga sitt innan nya cancermediciner godkänns i Sverige. Det leder till en vård med stora regionala skillnader……..

http://www.dn.se/debatt/ojamlik-behandling-av-cancersjuka-i-sverige

Vi ska bli bättre på att samordna cancervård

Samhället måste kunna sätta en gräns för hur mycket det får kosta att förlänga ett liv. Det är dock inte rimligt att enskilda läkare som stå för sådana beslut. Istället krävs bättre nationell samordning. Vi tar nu gemensamt krafttag för en nationell snabb introduktion av nya cancerläkemedel, skriver företrädare för SKL och Regionala cancercentrum.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-ska-bli-battre-pa-att-samordna-cancervard_7346678.svd

 

Patienten i fokus?

Debattartikel om behov av att centralisera avancerad cancerkirurgi skriven av Jan Persson, Docent Överläkare Kvinnokliniken Lund

 

………..Till patienternas fromma har man inom Region Skåne, liksom i södra Halland, centraliserat avancerad gynekologisk cancerkirurgi till kvinnokliniken i Lund medan motsvarande centralisering från Kronobergs län mötts av hårdnackat motstånd från medicinskt och administrativt håll…..

http://www.vaxjonytt.se/nyheter/patienten_i_fokus_.aspx

 

Publicerad kommentar till artikeln:

Sätt patienten i fokus

Vi patienter har länge kämpat för att kvinnor med gynekologisk cancer ska opereras vid kliniker med hög operationsfrekvens och tillgång till läkarteam med många olika specialister. Trots det diskrimineras kvinorna Kronobergslän och kvinnor med gynekologisk cancer riskerar förlora möjligheten till optimal vård. Varför tar inte alla ansvariga i landstingen i Södra Sjukvårdsregionen denna unika chans till en kraftsamling för att skapa ett starkt regional cancercentrum i Lund som planerat, för både forskningen, utbildningen och framförallt, för patienternas skull? Sätt patienten i centrum. Till beslutsfattarna i landstingen i Kronoberg: Skicka alla kvinnor med gynekologisk cancer till Lund.

 

Postat av: Katarina Johansson, samordnare Nätverket mot cancer 2012-07-17 17:39:38

Almedalen

Cancerdagen i Almedalen lockade storpublik

 

Med mer än fullsatt lokal och med livliga, inspirerande och berörande diskussioner och samtal både under och mellan seminarierna blev Cancerdagen en fullträff. Sveriges sex regionala cancercentrum som genomförde arrangemanget, kunde efter en mycket intensiv och givande dag konstatera att engagemanget och intresset för cancerfrågor hos Almedalspubliken överträffade förväntningarna.

 

http://www.cancercentrum.se/sv/Aktuellt/Cancerdagen-Almedalen-1/

 

HPV vaccinering

DN skriver idag att HPV-vaccin inte ger biverkningar

“Flickor som tar vaccinet Gardasil mot livmoderhalscancer riskerar inga allvarliga biverkningar. Det visar en svensk studie som presenteras på onsdagen.” skriver DN. Men stämmer verkligen detta?
Är svenska studier bättre än andras?…………

http://www.nyhetsverket.se/nyhet/24349/DN-skriver-idag-att-HPV-vaccin-inte-ger-biverkningar

Tre tjejer skadade av vaccin

Över 5 000 tjejer i Kalmar län har hittills vaccinerat sig med Gardasil för att skydda sig mot livmoderhalscancer. Tre av dessa har fått besvär som inte gått över.

Distriktssköterskan Anette Johnsson på Kvarnholmens hälsocentral i Kalmar ger en av de tre sprutor Gardasil som ingår i vaccineringen. Sprutorna ska tas inom ett års tid för att skydda mot HPV-virus. Det första fallet gäller en då 14-årig flicka som fick muskelryckningar……….

http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/tre-tjejer-skadade-av-vaccin(3353634).gm

 HPV-spridning minskar efter vaccinationskampanj

Vaccination mot HPV, humant papillomvirus, skyddar även dem som inte vaccinerar sig. Det visar en studie från Cincinnati Children’s Hospital, som undersökt hur väl smittspridningen minskar i samband med en vaccinationskampanj.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=5184918

Många väljer att vaccinera sig

Vaccineringen mot livmodercancer har gått bättre än väntat. I Uppsalas skolor har 85 procent vaccinerat sig – trots motkampanjen

http://www.unt.se/uppsala/manga-valjer-att-vaccinera-sig-1790776.aspx

 

Kraftig nedgång av kondylom hos unga kvinnor

Kondylom, eller könsvårtor, minskar kraftigt hos unga kvinnor. Det visar en omfattande registerstudie gjord av forskare vid Karolinska Institutet. Forskarna tror att det beror på den HPV-vaccinering som numera ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

http://www.cisionwire.se/karolinska-institutet/r/kraftig-nedgang-av-kondylom-hos-unga-kvinnor,c9283650

 

Folkpartiets regionråd Gilbert Tribo vill att lagen om offentlig upphandling ändras så att undantag görs för vården.

Det är den segdragna processen kring upphandlingen av vaccinet mot viruset HPV som kan leda till livmoderhalscancer som fått Tribo att reagera.

— Genom att vi inte kunde komma igång med vaccinationerna, så riskerade patienterna att få HPV-virus säger Gilbert Tribo.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5208423

 

Vaccinationsbidrag nådde inte skolorna

Det statliga bidrag som getts till svenska kommuner för att vaccinera flickor
mot HPV-virus har i Lund inte nått fram till skolorna som ska sköta
vaccinationerna. På skolan Fäladsgården är rektorn oroad över hur
skolsköterskorna ska hinna med sina nya arbetsuppgifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5248461

Storumans skolhälsa vill ha vaccinpengar

I Storuman söker nu skolhälsa om extra anslag för att klara kostnaderna för vaccination mot HPV-viruset som kan leda till livmoderhalscancer. Men ansvarig tjänsteman föreslår att kommunstyrelsen säger nej till den begäran…..

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5222182

 

Finland tar efter Åland – börjar cancervaccinera

Finland är det enda nordiska land som inte vaccinerar unga flickor mot livmoderhalscancer. Åland har på egen hand bekostat vaccinationen i två år. Nu blir vaccinet gratis för landskapet.

http://www.alandstidningen.ax/article.con?id=31608&iPage=7

HPV-vaccin upptas i nationellt vaccinationsprogram i Finland

HPV-vaccinet mot papillomvirus tas med i det nationella (Finland) vaccinationsprogrammet . Det beslutade regeringen under budgetmanglingen på torsdagen. Vaccineringarna ökar statens utgifter nästa år med 1,5 miljoner euro.

 

 

 

 

 

 

http://hbl.fi/nyheter/2012-08-31/hpv-vaccin-upptas-i-nationellt-vaccinationsprogram

 Billigare HPV-vaccin upp till 26 år

Livmoderhalscancervaccinet Gardasil kommer att börja subventioneras för kvinnor upp till 26 år, i stället för 17 år där gränsen gick tidigare. Det har den statliga myndigheten Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket bestämt. Läkare tycker det är bra att fler kvinnor ska kunna få vaccinera sig billigare.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5171981

 

Om livmoderhalscancer

Cellprovsbussen är tillbaka i Östergötland

Under september och oktober kommer cellprovsbussen tillbaka till Östergötland. Ambitionen är att få fler kvinnor att ta cellprov och därmed förebygga livmoderhalscancer. Bussen kommer att åka runt till bostadsområden, köpcentrum och större arbetsplatser i länet. Gratis cellprov kommer att ges till kvinnor mellan 23 och 60 år.

http://www.corren.se/ostergotland/cellprovsbussen-ar-tillbaka-6142430-artikel.aspx

Självtest kan förebygga livmodershalscancer

Att låta kvinnor HPV-testa sig själva i hemmet kan förebygga livmoderhalscancer. Både i utvecklingsländer och i resurssvaga områden i höginkomstländer. Det skriver en grupp forskare bakom en stor studie som nyligen publicerades i medicintidskriften Lancet. Men självtest har både för- och nackdelar, påpekar disputerade cytodiagnostikern Keng-Ling Wallin.

http://www.onkologiisverige.se/main.asp?categoryID=1895&PageType=200&areaID=1

Unga tror att cancer smittar

I förra veckan kunde man i nyheterna höra om en undersökning om
gymnasieelevers kunskap om cancer. Och undersökningen visade att det finns stora
kunskapsluckor hos många unga. Närmare hälften av eleverna
trodde att blodcancer kan smitta via öppna sår och endast en procent kände till 
att det går att vaccinera sig mot livmoderhalscancer.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2162&artikel=5246251

Uppdaterad information från Vårdguiden

Varje år får cirka 400 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer. Bland de cancerformer som drabbar yngre kvinnor är livmoderhalscancer den näst vanligaste……

http://www.vardguiden.se/Kampanj/iloveme/Sammanfattningar-av-artiklar/Om-Livmoderhalscancer/?expandshare=1&themestate=expand

Regionalt Cancercentrum Stockholm- Gotland inför HPV-testningen i det allmänna gynekologiska cellprovtagningen

Stockholm är sedan länge en föregångare när det kommer till organiserad och systematisk förbättring av cellprovtagningsprogrammet. Vi införde organiserad HPV-testning av cellförändringar redan 2003 och nu börjar vi med allmän HPV-testning” säger Sven Törnberg, versamhetsutvecklare för screening

Patologbrist fördröjer cancerbesked

I Västra Götalandsregionen kan kvinnliga patienter få vänta i upp till tio veckor för att få svar om sitt gynekologiska cellprov.

 Normalt tar tiden från gynekologiskt cellprov till provsvar mellan fyra och sex veckor. Men på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg är väntetiden just nu upp till tio veckor. Bristen på patologer anges vara huvudorsaken till de långa väntetiderna, berättar Göteborgs-Posten.

 

http://www.dagensmedicin.se/jobb/patologbrist-fordrojer-cancerbesked/

Kvinnor kan få cancerbesked för sent

Västsvenska kvinnor kan få livmoderhalscancer­beskeden för sent.

Tiden från det att cellprovet tas, till att beskedet kommer, är nästan dubbelt så lång som den borde.

– Det är bekymmersamt med de långa vänte­tiderna, säger Nils Conradi, chef för Regionalt cancercentrum i väst till GP.

http://www.expressen.se/gt/kvinnor-kan-fa-cancerbesked-for-sent/

 

Allmänt om gynekologisk cancer

Undersökning av embryo kan avslöja cancerrisk

Risken för framtida bröst- eller äggstockscancer kan undersökas redan hos embryon. Det visar en europeisk studie som presenterades på en fertilitetskonferens som nu pågår i Istanbul.

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=5178320

Cancerforskning belönas av Skandia

Skandias Lennart Levi-pris vid Karolinska Institutet går i år till professor Thomas Helleday för hans insatser inom cancerforskningen.

Det har inneburit ett stort genombrott för klinisk behandling av vissa former av muterad bröst- och äggstockscancer. Konceptet syntetisk dödlighet kan också …

http://www.cisionwire.se/karolinska-institutet/r/cancerforskning-belonas-av-skandia,c9273837

Om Äggstockscancer

Vårdcentral missade äggstockscancer

 

Både vårdcentralen och röntgen i Hässleholm missade cancern. Allvarliga misstag, säger den drabbade kvinnan i sin anmälan till Socialstyrelsen.

Läs mer

http://www.nsk.se/article/20120724/HASSLEHOLM/707249946/-/vardcentral-missade-aggstockscancer

Behandling äggstockscancer

En studie finns nu publicerad som visar på skillnaden i överlevande mellan traditionell cellgiftsbehandling av äggstockscancer och behandling direkt i bukhålan

SBU:s kommentar

Slutsatsen i Cochrane-rapporten är att intraperitoneal cytostatikabehandling förlänger såväl total som progressionsfri överlevnad vid epitelial äggstockscancer som spridit sig ut i bukhålan. Nackdelen är en ökad risk för allvarliga biverkningar, av vilka flera är relaterade till den peritoneala katetern. I Cochrane-rapporten konstaterades det att risken för biverkningar måste vägas in i bedömningen och behandlingsplaneringen för den enskilda patienten.

http://www.sbu.se/sv/Om-SBU/Nyheter/SBU-kommenterar-cytostatika-i-bukhalan-intraperitonealt-vid-aggstockscancer-ovarialcancer/

 

En kommentar

  1. las artes

    Vaccin mot livmoderhalscancer kan ge ett mycket bra skydd (skyddseffekten är upp till 75%). Det bör helst tas i unga år. För att veta mer, fråga sköterskan på din ungdomsmottagning och prata sen med din mamma om att du vill vaccineras.

    Reply