NYHETSBREV NR 3 2013

Ibland förlorar vi kampen mot gynekologisk cancer. Vi vet att risken kan vara överhängande när någon i vår närhet drabbas. Men vi vägrar förlika oss med det. Nyligen förlorade vi en ung kvinna som modigt berättat om sin sjukdom. Som envist vägrat förlika sig med tanken på att vara sjuk. Som inspirerat andra att kämpa vidare och som piskat på oss att inte ge upp. Vår vision är att ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer, och vi tror att det finns realistiska steg på vägen dit.

Vi tror på HPV-screening för tidig upptäckt av livmoderhalscancer. I Jämtland hade cytologin-missen kanske kunnats undvikas om man gått över till HPV-screening som är en objektiv metod som inte är beroende av enskilda bedömares förmåga. Vi vet att de flesta kvinnor som dör i livmoderhalscancer är 50 plus. För att upptäcka fler av dessa innan det blivit cancer, vill vi att alla landsting ska använda den metod för screening som även EU rekommenderar, HPV-test. Vi tycker också att kvinnor ska kallas till screeningen åtminstone upp till 65 år gärna till 70 år och inte bara till 60 år som idag. Vi tycker att alla landsting ska ta bort avgiften för screening. Vi vet att färre går om det kostar.

Vi tror på nivåstrukturering för kirurgi av äggstockscancer. Låt kvinnor som drabbats få opereras på få ställen där stor erfarenhet och tillgång till multidisciplinära konferenser finns, för ökad chans till överlevnad. Primärvården måste få bättre kunskap om de tidiga symptomen för äggstockscancer men även vi kvinnor behöver lära oss känna igen symptomen.

Just nu skriver vi vår handlingsplan för 2013-2014. Vi vill påverka och vi vill skynda på alla, som vi tycker, tröga processer, men vi behöver ert stöd.

Fortsätt stöd oss i vårt arbete att sprida kunskap om gynekologisk cancer och att påverka vilken vård kvinnor som drabbas får. Tillsammans med er tar vi ett steg framåt i kampen mot gynekologisk cancer.

Läs hela nyhetsbrev nr 3 2013 här.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Bli medlem! Helt kostnadsfritt!

Leave your thought