HPV-vaccinering i Sverige – har man satsat tillräckligt i Landstingen?

HPV (Human papillomvirus) är den vanligaste sexuellt överförda viruset. Viruset orsakar oftast cervixcancer. Det kan också leda till cancer i vulvan, penis, anus och tonsiller. I Sverige får man in ca 450 nya fall av cervixcancer varje år.

Den förväntade minskningen av livmoderhalscancer p.g.a vaccinering kommer att ta flera decennier innan vi kan se resultat av. Till dess följer forskare minskningen av kondylom och minskningar av cellförändringar på livmodertappen som är ett förstadium till cancer.

 I Sverige försöker man bekämpa HPV virus bl.a genom att tidigt erbjuda unga flickor gratis vaccin under ett vaccinationsprogram som landstingen förhandlat. Flickor födda 1999 eller senare erbjuds gratis vaccination med Gardasil i skolan. För flickor födda mellan åren1993-1998 så kallade ”catch up” ansvarar Landstingen. Istället för vaccinering i skolan erbjuds då vaccinering  på närmsta vårdcentral

Vaccinationerna i skolans regi för unga flickor fungerar bra. I snitt vaccineras drygt 80 %. Målet är 90% och det varierar mellan Landstingen hur bra man lyckas (se bifogad bild )

HPV_vaccination_1

Klicka på bilden för att se diagrammet i större format.

För unga kvinnor är det betydligt sämre. Där når man knappt 60% och Uppsala har inte ens nått 50%. (se bild)

HPV_vaccination_2

Klicka på bilden för att se diagrammet i större format.

Om man som vi, i Nätverket mot gynekologisk cancer, vill att ingen kvinna i framtiden ska dö i gynekologisk cancer så behöver fler vaccineras. Landstingen måste hitta fungerande sätt att få unga kvinnor att vaccinera sig.

Hur gör man då i de Landsting som lyckats bäst?

Kortfattat kan man säga att de organiserat så att sjuksköterskor kommer till gymnasieskolor och vaccinerar på plats. Alla flickor och föräldrar har också fått tydlig information i förväg.

Skolsköterskan som oftast är hårt ansträngd har inte belastats utan Landstinget har skjutit till resurser i form av personal.

Övriga Landsting testar olika metoder

En del Landsting har gjort stora ansträngningar att få flickorna att själva uppsöka primärvården eller haft stora kampanjer i tunnelbanan och på Facebook.

Detta har uppenbarligen inte fungerat så bra.

I Region Skåne kör man i höst en stor vaccinationskampanj. Man gör vaccinet gratis upp till 26 år och öppnar lördagen 26/9 70 vårdcentraler som vaccinerar gratis.

Anna Palmstierna utv Barnmorska RCC Syd

–  Det är kostnadseffektivt med gratis vaccineringar eftersom det kostar mer att behandla cellförändringar och i värsta fall cancer, än att vaccinera yngre kvinnor

Varför väljer ni inte som de Landsting som lyckats bäst att uppsöka skolorna/universiteten?

–    I Skåne ligger denna uppgift på barnmorskorna och de har inte fått den tid de behöver för att göra detta. Vaccinationskunskap ingår inte i en barnmorskeutbildning och de har inget bra incitament för att gör denna uppgift

Hur tycker du att den ideala lösningen skulle vara för att fånga upp dessa unga kvinnor som idag inte vaccinerar sig?

–     Mobila enheter som åkte runt till skolor och universitet och vaccinerade

Av: Barbro Sjölander

2 Comments

 1. Maxine

  Hej
  Har man tittat något på om det finns skillnader mellan etniska grupper.
  Jag kan tänka mig att t.ex muslimer vaccinerar sig i lägre antal beroende på den
  syn som finns på kvinnors sexualitet.
  Om set är som jag tror måste vi rikta oss mot pojkarna/männen och få dem att vaccinera sig

  HälsnIngar
  Maxine

  Reply
  1. Gyncancer Author

   Hej
   I Malmö har man tittat på skolornas vaccinering mot HPV, där såg man ingen skillnad i etnisitet vad gäler vaccineringen.
   När det gäller cellprovtagning, så vet vi att kvinnor med annat ursprung än från de nordiska länderna, kommer mera sällan till cellprovtagning
   Anna Px

   Reply

Leave your thought