Nivåstrukturering- vad händer inom gynekologisk cancer?

Vi frågade Stefan Rydén om vad som händer i den arbetsgrupp inom RCC där han är Ordförande. Arbetsgruppen ska arbeta med nationell nivåstrukturering. Uppdraget handlar om att  ta fram förslag till områden inom cancervården där delar av vården bör koncentreras till färre än sex sjukhus i landet.  Det finns redan en lista på ca 30 diagnoser där Anders Thulins utredning bedömde att dessa kunde vara aktuella, det kan t.ex. handla om att patienter ska opereras på färre än sex sjukhus.

Stefan Rydén

Stefan Rydén

Den nationella arbetsgruppen arbetar på uppdrag av RCC i samverkan ( RCC cheferna) som är den grupp som sedan lämnar förslag till landstingen.

– Den första rekommendationen som RCC i samverkan gav var att peniscancer skulle opereras på enbart två orter. Patienter från hela Sverige ska från 2015 få behandling på Skånes universitetssjukhus i Malmö eller Universitetssjukhuset i Örebro.

Efter peniscancer vilket blir nästa steg?

– RCC i samverkan har nu bestämt att sakkunniggrupper ska arbeta fram ett underlag för vulvacancer, analcancer, återfall av melanom på armar och ben samt behandling av spridd cancer i buken med operation och cytostatikasköljning sk.  HIPEC behandling. Grupperna kommer att belysa hela området och definiera vilka delar i processen som ska göras nationellt. När det underlaget är framtaget skickar RCC i samverkan ett förslag på remiss till de sex sjukvårdsregionerna. Dessa kan i remissvaren  anmäla sitt intresse för att inom sin region bilda ett  nationellt centrum. Urvalet av vilka sjukhus och hur många det blir görs av RCC i samverkan. Därefter ska Landstingen besluta om förslaget. RCC kan bara rekommendera – Landstingen bestämmer.

Det låter som en lång process. När tror du att våra medlemmar får veta var i landet vulvacancer ska opereras?

–  Ja, det är många steg på vägen men målsättningen är att man ska klara av detta inom ett år.

Vi är förstås glada över att vulvacancer finns med bland de prognoser som prioriterats men när kommer äggstockscancer att tas upp för granskning? Idag opereras den på alldeles för många platser

– Jag tror att äggstockscancer kommer att vara med i nästa steg som vi kommer att påbörja efter nyår

En del äggstockscancerpatienter med spridning i buken har ju valt att operera sig privat på Uppsala Cancer Clinic som nu är nedlagd. Där användes den teknik HIPEC (varm cytostatika i buken) som ni nu ska starta en sakkunnig grupp kring. Kommer äggstockscancerpatienter att kunna behandlas med denna teknik på de sjukhus som väljs ut att göra det

–  Nej, inte vid starten. Även om dessa patienter opereras på liknande sätt så   är  cytostatikasköljning i buken idag inte en etablerad behandling för den patientgruppen.  Ett av kriterierna för de kliniker som väljs ut att bli nationella centra är att de ska beforska sina behandlingar. Så ingen kan säga nu vilka cancrar man kommer att behandla med denna metod om några år.

Kommer patientrepresentanter att få vara med i dessa arbetsgrupper?

–  Ja, en till två representanter ska finnas med i varje sakkunniggrupp.

Cervixcancer finns den med på listan över 30 prognoser som ska gås igenom?

– Nej, när det gäller gynekologiska cancrar så är det bara vulvacancer och äggstockscancer som finns med i SKL rapporten. Det kan dock bli aktuellt att även bedöma vissa typer av cervixcancerbehandling i ett senare skede.

 

Av Barbro Sjölander

Leave your thought