Äntligen- en lättakut på Radiumhemmet

Intervju med Lotta Forsberg Chefssjuksköterska Avd P51  och Bedömningsenheten, Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset.

Ni har infört något från 1 oktober som många patienter efterfrågat, bedömningsenhet (lättakut), berätta mer.

Vi såg ett tydligt ett behov av att ha en enhet dit patienter under behandling kunde komma till när de fick akuta problem. Patienter har i många år efterfrågat detta. Att istället för att sitta på akuten kunna komma snabbt till det vi kallar Onkologiska Bedömningsenheten. Där träffar man läkare och specialistsjuksköterska och får behandling och vid behov läggs in på en avdelning. Hälften av patienterna som kommer till bedömningsenheten läggs in och hälften får gå hem efter behandling.

Vid vilka problem ska man vända sig dit?

De som omhändertas på bedömningsenheten har ofta biverkningar av cellgiftsbehandling eller symtom av sin sjukdom, som feber, svårt att äta, en svullen arm, smärtor eller känna sig allmänt dålig.

Hur gör för att komma dit?

Man ringer sin kontaktsköterska som gör en första bedömning om man ska åka in till vanliga akuten eller kan behandlas på bedömningsenheten. Hon ber sedan koordinatorn på bedömningsenheten ringa upp och boka en tid till enheten. Enheten är  öppen helgfria vardagar 10-18. För att man snabbt ska komma fram till sin Kontaktsjuksköterska har vi infört ett nytt val i telefonsvararen, akut ärende. Dessa samtal prioriteras.

Finns det här på fler ställen i landet?

Vi vet att Lund har en liknande enhet. Det lär finnas på fler ställen i landet men det kan se lite olika ut.

Vad vill ni uppnå med den här enheten

Vi vill få ett bättre omhändertagande av patienter med akutsjukdom. Detta är också en förberedelse inför flytten till Nya Karolinska. Där kommer endast att finnas en akut där mycket svårt sjuka behandlas så varje enhet måste kunna ta hand om sina egna patienter vid akuta tillstånd.

Vilka patienter kan använda den här bedömningsenheten?

Den är idag tänkt för alla patienter på Radiumhemmet förutom hematologen . De har egen liknande avdelning

 

 

 

Leave your thought