Karolinska Institutet tar ett steg närmare individualiserad cancerbehandling

Ulrik RingborgUlrik Ringborg

Ulrik Ringborg

Ulrik Ringborg (2)Ulrik Ringborg (3)Ulrik Ringborg

 

Ulrik ringborg
Ulrik Ringborg (1)

Ulrik Ringborg

Ett nytt europeiskt konsortium – Cancer Core Europe – håller på att utvecklas för skräddarsydda cancerbehandlingar för patienter i Sverige och övriga världen. Cancer Core Europe består av sex av Europas främsta cancercentra, däribland Karolinska Institutet (KI). Nätverket mot gynekologisk cancer hoppas på att gynekologisk cancer är bland de cancerformer som detta konsortium kommer att samverka kring. Därför träffade vi professor Ulrik Ringborg, som representerar KI i Cancer Core Europe.

– Det konsortium som vi nu bygger upp avser att bedriva forskning för utveckling av individualiserad cancerterapi. Självklart är alla tumörformer av intresse, även gynekologisk cancer. Det pågår redan nu ett projekt som syftar till en detaljerad genomisk analys av äggstockscancer i Amsterdam och Cambridge och beroende på resultatet skall KI medverka i vissa analyser. Tanken är att identifiera tumördrivande molekylära förändringar som skall kunna användas för mer specifik och skräddarsydd behandling som är anpassad till äggstockstumörens unika genförändringar. Avseende andra gynekologiska cancerformer, har vi för närvarande inga konkreta projekt, men sannolikt kommer sådana att utvecklas i framtiden. Framför allt det tyska centret har en särskild styrka eftersom den HPV-forskning som resulterade i ett Nobelpris för några år sedan kommer därifrån, berättar Ulrik Ringborg professor vid Karolinska Institutet.

Individualiserad cancerbehandling innebär att man utgår från den enskilda cancerpatienten istället för en hel cancerdiagnos. Idag arbetar man med cirka tvåhundra olika cancerformer. Men om man räknar med samtliga undergrupper så blir det flera tusen olika cancerdiagnoser och varje undergrupp kräver sin specifika behandlingsform.

Sverige är ett litet land och är därför beroende av samverkan med internationella cancerforskningscentra.   Karolinska Institutet är starkt när gäller grund- och preklinisk forskning, men behöver satsa på att stärka den kliniska cancerforskningen. De sex centra som ingår i Cancer Core Europe har olika kompetensområden. Några av dessa är bra på preklinisk forskning medan andra är bra på klinisk forskning. Därför kompletterar dessa sex centra varandra väldigt bra. Medlemmarna i Cancer Core Europe kommer att dela med sig av patientdata- och biologiskt material, nya metoder samt resultat och slutsatser till varandra.

– En förutsättning för denna typ av forskningsverksamhet är en omfattande kritisk massa och tillgång till avancerade teknologiska resurser vilket kan erhållas i ett konsortium bestående av stora cancercentra. Målet är att vi i förväg ska kunna veta vilken behandling som passar till en viss typ av cancer. Vi ska kunna ge rätt terapi, vid rätt tidpunkt till rätt person. Samarbetet kommer att förbättra livskvaliteten, förlänga överlevnaden och bota fler patienter i framtiden, enligt Ulrik Ringborg.

 

Dessa sex centra ingår i Cancer Core Europe:

Karolinska Institutet, Sverige
Gustave Roussy Cancer Campus Grand Paris, Frankrike
Vall d’Hebron Institute of Oncology, Spanien
Netherlands Cancer Institute, Nederländerna
Cambridge Cancer Centre, Storbritannien
German Cancer Research Center och National Center for Tumor Diseases, Tyskland

I avsikt att stärka KI:s möjligheter till forskning för utveckling av individualiserad cancer behandling och stärka samarbetet med Cancer Core Europe har Radiumhemmets forskningsfonder avsatt 15 miljoner kronor till Ingemar Ernberg (ordförande för KI:s Cancernätverk) och Rolf Lewensohn (professor i onkologi).

Av: Roshan Tofighi

Leave your thought