Äggstockscancer- kan man förhindra att tumörcellerna blir resistenta mot cellgifter

Dr. My Björklund, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Spridd äggstockscancer behandlas med kirurgi samt cytostatika (cellgifter). Tyvärr är det vanligt att tumörcellerna utvecklar resistens mot cytostatikan. Dessa aspekter belystes i den avhandling som doktoranden My Björklund försvarade vid Karolinska Institutet i slutet av förra året.

Elakartade tumörer som växer i och på äggstockarna kallas för äggstockscancer eller ovarialcancer. Äggstockscancer är ett samlingsnamn för en heterogen grupp av tumörer.

Vad betyder det att äggstockscancer är en heterogen cancersjukdom?

-Det finns flera olika typer av äggstockscancer då tumörer kan utvecklas från olika typer av celler i äggstocken. Den allra vanligaste formen, ca 90 %, är epitelial ovarialcancer (EOC) vilket uppstår i s.k. epitelceller på äggstockens yta. EOC kan i sin tur delas upp i fem olika former beroende på hur cellerna ser ut och växer.

My Björklund berättar vidare att två av de vanligaste formerna av EOC är höggradigt serösa (HGS) tumörer samt klarcellstumörer. HGS tumörer växer snabbt och svarar ofta bra på cytostatika till en början men kan efter ett tag utveckla resistens mot behandlingen. Klarcellstumörer däremot växer lite långsammare men cellerna är ofta okänsliga mot cytostatika redan från början om cancern upptäckts i ett avancerat stadium.

Hittade ni några skillnader mellan olika former av äggstockscancer?

-Ja, i en studie där vi undersökte tumörer från patienter fann vi två proteiner (PGC1α och TFAM) som uttrycks i HGS tumörer, medan klarcellstumörer hade lägre nivåer eller helt saknade dessa proteiner. Dessa två proteiner är viktiga för cellens energiprogram, dvs. hur cellen utvinner energi för att kunna växa och dela sig.

Hur utvecklar äggstockscancer resistens?

-Tyvärr kan tumörceller utveckla resistens mot cellgifter, vilket ofta leder till återfall där tumörerna fortsätter att växa och sprida sig. För att i framtiden kunna ta fram nya behandlingsmetoder för resistent äggstockscancer behövs det ökad kunskap om de resistenta tumörcellers egenskaper. Därför studerade vi även samma proteiner (PGC1α och TFAM) i resistenta tumörceller och upptäckte att de resistenta tumörcellerna hade

lägre nivåer. Vi tror att det kan finnas en koppling mellan uttryck av dessa proteiner och resistensutveckling.

Hur går ni vidare med era upptäckter?

– Eftersom PGC1α och TFAM är viktiga för tumörcellens energiprogram så tittar vi närmare på detta och vi hoppas kunna identifiera specifika mål för behandling.

Kommer man att kunna behandla resistenta äggstockscancerceller?

– Vi har upptäckt att resistenta celler är känsliga för 3-bromopyruvat som riktar sig mot cellens energiprogram. Det är en väldigt lovande substans som i USA blivit godkänd att testas i kliniska prövningar för behandling av levercancer. Fler kliniska och pre-kliniska forskningsstudier behövs men förhoppningsvis kan man framöver behandla olika typer av cancer, däribland äggstockscancer, med 3-BP.

Mys avhandling”Molecular Signatures of Progression and Chemoresistance in Epithelial Ovarian Carcinoma” kan hittas här http://publications.ki.se/xmlui/handle/10616/42244

 

Av: Roshan Tofighi

Leave your thought