Cellprovstagning inom Stockholm – hur arbetar man där och vad kommer framöver

 

Cellprovtagningen i Stockholm har i många år letts av en engagerad barnmorska Agneta Carlsten Thor. Ansvarig för alla screening program inom RCC Stockholm Gotland är Sven Törnberg Stockholm har ett väloljat maskineri där kallelser skickas ut från en central administration på RCC Stockholm Gotland. Denna typ av central administration finns inte i övriga landet. Agneta räknar ut behovet av bokningsbara mottagningstider och begär in dessa från barnmorskemottagningarna. Landstingsförvaltningen ställer krav på mödravårdscentralerna att ge tillräckligt med bokningsbara tider. Det är mycket lätt att byta tider, liksom välja vilken mottagning man vill byta till om den man bokats till inte passar, både via nätet och per telefon. RCC remitterar kvinnor med cellförändringar till 20 gynmottagningar som inom 3 månader ska ha utrett eventuella cellförändringar. De har också telefontid två timmar per dag dit personer som undrar över något kring provtagningen kan ringa

Enligt Sven och Agneta finns det några saker som är extra viktiga för att få fler att gå och en väl fungerande process

– det finns beskrivet vem som tar ansvar för vad vid avvikelse.

– att man får en personlig kallelse

– att man får en tid som är lätt att omboka

– att tider finns hela dagarna + lördag

Enligt Sven så finns det vetenskapliga belägg för att personlig kallelse med förbokad tid ökar deltagandet. Detta förfaringssätt rekommenderas både inom EU och i Sverige. Stockholm införde avgifter för cellprovtagning 2003 men deltagandet minskade så kraftigt så 2005 togs den bort. Eftersom Stockholm har många privata gynekologer (fritt vårdval) valde många förut att ta sina prover hos sin privata gynekolog. Det kan man fortfarande göra men får då betala för provet. Landstinget slipper då betala till de privata gynekologerna utan kan lägga alla pengar i det Landstingsdrivna programmet.

Ett stort problem för alla Landsting är de som inte kommer när de blir kallade. Det är bland dem som cancern sedan kommer. I Stockholm startar man snart en vetenskaplig studie för att se hur man på bästa sätt kan få fler att gå:

De som inte kommit trots årsvisa kallelser under 10 år kommer att delas in i fyra grupper.

Grupp 1 Får hemskickat ett HPV hemtest där kvinnan själv med en liten borste tar ett prov i slidan och returnerar den i ett litet plaströr

Grupp 2 Får en information om att de kan beställa hem ett HPV hemtest för att göra testen själv

Grupp 3 Ett brev hemskickat där det står ett telefonnummer man kan ringa för att få upplysning om/eller resonera kring hur viktigt det är att man gör provet. Ett personligt bemötande där man är lyhörd för rädslor eller annat som gör att man inte gått när man blivit kallad.

Grupp 4 Inget alls görs

Denna studie kommer att pågå under två års tid och ska sedan utvärderas.

Stockholm har varit tidig med att använda HPV tester vid cellprovtagningarna. Redan 2010 införde man HPV testning av kvinnor med lätta cellförändringar s.k sekundärscreening i delar av programmet. Från 2012 HPV testas alla kvinnor som kallas till sitt sista cellprov . Sista testet görs senast vid 64 års ålder.

På nationell nivå har det nu tagits fram en kallelse som också innehåller information om varför man ska gå på cellprovtagningen. Kallelsen finns endast på svenska men det finns en länk till 1177 och där är den översatt till många språk. Kallelsen är tänkt att användas av alla Landsting. Stockholm har fått uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting att jämföra effekten på deltagande med den gamla kallelsen jämfört med den nya.

Stockholm har ett internationellt samarbete för att byta erfarenheter med motsvarande verksamheter i övriga Europa och för att ta del av senaste forskning.

Stockholm kan till skillnad från en del andra storstäder inte se någon större skillnad mellan olika områden. För att ytterligare öka deltagandet gör Stockholm nu den studie som beskrivits ovan.

– Stockholm har alltid velat förstå orsaker till beteenden och aktivt forskat på faktorer som styr kvinnors beteenden. Vår studie är viktig för att på ett kostnadseffektivt sätt ta sig an denna typ av fråga och bättre veta vad som bör/kan göras, säger Sven

Barbro Sjölander

barbro@gyncancer.se