Gyncancerdagen Stockholm – Program

Årets Gyncancerdag sätter fokus på framtiden – och belyser nyheter inom både cancerprevention och cancerbehandling. Vi tittar också närmare på det senaste inom cancerforskningen.

Målet med Gyncancerdagen är att sprida kunskap om vikten av prevention. Det kan handla om att gå på de provtagningar man kallas till, att vaccinera sina barn och att sköta sin kropp. Genom Gyncancerdagen vill vi även sprida kunskap om dagens behandlingar för de som drabbats, samt inge hopp och erbjuda kunskap om hur man själv kan bidra.

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla, men föranmälan krävs.

Eventbrite - Gyncancerdagen 2015 Stockholm
Plats: Södra Teatern, Stockholm
Dag & tid: måndagen 13 april klockan 17.00–20.00

Program 13 april

17.00 Seminariet startar

 • Inledning. Presentation av Nätverket mot gynekologisk cancer – Barbro Sjölander, ordförande
 • PREVENTION – Vad kan vi själva och forskningen göra för att skydda oss mot gynekologisk cancer?
 • HPV-vaccination: För vem, hur och varför?
  Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet
 • Behandling av gynekologisk cancer – vad händer? – Ulrika Joneborg, Läkare, Forskarstuderande, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Hur kan du minska din risk för cancer?
  Lena Dillner, Överläkare, Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset
 • HPV-screening i Stockholm – Sven Törnberg, Överläkare, docent, Verksamhetsutveckling screening, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland
 • Heta stolen: Vi frågar politiken om HPV- screening i Stockholm – Ella Bohlin, landstingsråd i Stockholms län med ansvar för bland annat cancersjukvård (KD) – Varför får ni inte 100% att gå på cellprovtagningarna och vaccinera sig i gratisprogrammen?

18.20 – 18.45 Kaffepaus med wraps

 • BEHANDLING – Kan nya metoder och jämlik vård bidra till att fler överlever?
 • Äggstockscancer – ett namn, flera sjukdomar Jenny-Maria Jönsson, ST-läkare, doktorand, Inst. för Kliniska vetenskaper, Lund Universitet
 • PARP-hämmare vid behandling av ärftlig äggstockscancer – Tomas Helleday, professor, Inst. för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet
 • Gynekologisk cancer och fertilitetsbevarande möjligheter – Kenny Rodriguez-Wallberg, Överläkare, docent, Reproduktionsmedicin Karolinska, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Att använda immunförsvaret för behandling mot cancer – Jonas Mattsson, Överläkare, docent vid Centrum för allogen stamcells- transplantation, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Summering och frågor till panelen – På 10 års sikt, vilken behandling tror ni mest på? Hur ska vi få mer pengar till gynekologisk forskning?

20.00 Seminariet avslutas