Broschyr om kliniska försök

Idag är det International Clinical Trials Day. Vi är aktiva i ett Europeiskt nätverk av patientorganisationer ENGAGe. Där har vi tillsammans med europeiska gynekologer tagit fram en broschyr om kliniska försök. Vad är ett  kliniskt försök – en guide för patienter och anhöriga. Guiden finns tyvärr bara på engelska Du hittar den här 

Engage

Forskning är otroligt viktigt för att utveckla prevention, tidig upptäckt och behandlingar. Kliniska försök är en viktig del av detta. För att detta ska fungera behöver vi många kliniska försök. Idag finns det många hinder för kliniska försök i form av tillgång på tid och pengar för forskning samt kunskap bland patienter och läkare om att studier är på gång. Det finns också brister i presentationen av de resultat som kommer fram