Cancer väcker tusen frågor

 

I Stockholm på Cancerrådgivningen jobbar fyra specialitsjuksköterskor inom onkologi. De har ungefär  4.000 kontakter per år . Du når dem via telefon 08-123 138 00, via mail cancerradgivningen@sll.se eller via www.1177.se/sthlm-cancerradgivningen

Vi frågade Lenita  Lundin och Anne Wenkel –Harup två av sköterskorna hur vanligaste frågan ser ut:

Vi kan inte säga det. Ofta är det en konkret fråga som sedan mynnar ut ett samtal om hela livssituationen.

Vi kan säga att vårt arbete går ut på att förklara, förtydliga, upprepa den information de fått i vården. Samt att vara ett stöd, någon som lyssnar.

Kan ni svara på de flesta frågorna?

Ja, med vår långa erfarenhet kan vi det. Om vi behöver fråga en läkare eller sjuksköterska, dietist eller sjukgymnast så gör vi det och sedan ringer vi tillbaka med svaret.

I vilken situation ringer de flesta?

Det varierar men ofta är de under utredning och vill då veta mer än vad de hann fråga läkaren om. De kan också vara så att den som ringer har svårt att orientera sig i vården och då kan vi hjälpa till. För många kommer också existentiella tankar/frågor upp under behandlingen och då kan det vara skönt att prata med någon.

Med denna typ av frågor behövs väl en kompetens utöver den en specialistsjuksköterska har?

Ja vi har utöver vår specialistsköterskeutbildning, psykosocial kompetens och utbildning i samtalsmetodik.

Är man anonym när man ringer/mailar till er?

Ja, vi sparar bara uppgifter om typ av fråga för vår statistik. Inga kontaktuppgifter sparas

Utöver de kunskaper du nämnt att ni har så har ni också kompetens inom sexuell rehabilitering. Vad kan ni hjälpa till med där?

En av oss (Lenita Lundin) har arbetat på den nu nedlagda enheten Venusmottagningen i Stockholm med sexuell rehabilitering. Vi hjälpte där patienter som fått biverkningar av strålning i bäckenområdet. Vi kunde ge dem tips om praktiska lösningar för att lindra biverkningarna, vi kunde ge dem samtalsstöd. Det kan vi nu hjälpa dessa patienter med på telefon.

Till Cancerrådgivningen ringer inte bara drabbade patienter eller närmaste anhörig utan också arbetskamrater eller grannar som vill fråga mer om den sjukdom den de känner drabbats av.

Idag betalas Cancerrådgivningen av Stockholms Läns Landsting, RCC, men svarar som tidigare på samtal från hela landet.

Lenita Lundin, Anne Wenkel Harup, Helena Cramer och Elisabeth Höög som arbetar på Cancerrrådgivningen vill se sig själva som ett komplement till den övriga vården.  De välkomnar alla att ringa eller mejla med sina funderingar om cancer.

/ Barbro Sjölander

Kommentera