MTH1; en universell cancerbehandling som fungerar bra för platinaresistent äggstockscancer

 

Professor Thomas Helleday, Karolinska Institutet

Det finns cirka 200 proteiner som skyddar celler från DNA-skador. Bland dessa har professor Thomas Helledays forskargrupp hittat ett protein, MTH1, som är mycket viktigt för överlevnaden hos cancerceller, men inte hos normala celler. Genom att hämma MTH1 har forskargruppen hittat ett universellt angreppssätt, eftersom många olika typer av cancerceller har svarat på hämningen. Man har ytterligare funnit att platinaresistenta cancerceller svarar bäst på blockeringen av MTH1, speciellt platinaresistent äggstockscancer.

Alla celler, både friska och cancerceller, har en förmåga att reparera sitt DNA, men detta är framförallt viktigt hos cancerceller, eftersom de har mycket mer skador än normala celler. Genom att hämma reparationen av DNA-skador, uppstår cancer-specifika skador, vilket kan användas för att skräddarsy specifika läkemedel med minimala biverkningar. Som tidigare rapporterat i Nätverkets nyhetsbrev, är målet för Thomas Helledays forskning att ta fram nya cancerbehandlingsmetoder just genom att utnyttja defekter i cancercellerna. En sådan ny potentiell terapi är enzymet MTH1 som hjälper tumörceller att överleva men verkar inte behövas alls i normala celler. Forskargruppen försöker nu ta fram ett läkemedel som hämmar MTH1, vilket leder till att tumörcellen drabbas av omfattande DNA-skador och dör.

MTH1 speciellt effektivt mot platinaresistent äggstockscancer

En av de senaste upptäckterna är att blockeringen av MTH1 är mycket effektivt i platinaresistenta cancerceller och speciellt i platinaresistenta äggstockstumörceller.

– Vi har i samarbete med Mayo Clinic i USA nyligen sett att platinaresistenta patienttumörer svarar på behandlingen vilket är väldigt lovande. Detta är mycket glädjande, eftersom de flesta kvinnor med äggstockscancer utvecklar förr eller senare resistens mot platinabaserade behandlingar.

Klinisk prövning redan nästa år

Målet är att få fram en substans som är godkänd för klinisk prövning på människor redan nästa år, och att det finns ett läkemedel som kan användas i sjukvården inom fyra–fem år. Sannolikt kommer läkemedlet först att prövas på patienter med icke-gynekologisk cancer. Men Thomas Helleday kommer också genom samarbetet med Mayo Clinic att testa MTH1-hämmare på olika äggstockscancermodeller och starta en fas-1 klinisk studie på platinaresistenta äggstockscancerpatienter.

Kan svenska äggstockscancerpatienter ingå i de kommande kliniska prövningarna?

– Vi hoppas att i framtiden få till ett samarbete också i Sverige, men läkarna är tyvärr under hård press pga. det dåliga ekonomiska läget, och stödet för att utföra kliniska studier i Sverige är väldigt lågt och dåligt uppbyggt.

Dreamteam bildad i Nordamerika mot äggstockscancer

Flera gynekologiska- och cancerpatientorganisationer tillsammans med American Association for Cancer Research (AACR), har under april 2015 bildat gemensamt ett Dreamteam dedicerat till forskning mot äggstockscancer.  Dessa organisationer har avsatt ca 50 miljoner kronor som ska under tre års period sponsra forskningsprojekt där man studerar DNA-reparationsterapier mot äggstockscancer. Bland kliniker som är involverade i Dreamteamet finns Mayo Clinic. Dreamteamet letar efter de mest lovande behandlingarna och testar nu MTH1-hämmare som ett av de främsta framtida vapnen mot äggstockscancer.

Thomas är också involverad i Dreamteam-projektet genom samarbetet med Mayo Clinic

– Man måste samarbeta med de främsta i världen som satsar mest, säger Thomas Helleday som är glad över det samarbete som satts upp med Mayo Clinic inom äggstockscancer.

PARP-hämmaren Lynparza, en annan av Thomas Helledays upptäckter, är nu godkänt läkemedel för BRCA-muterad platinakänslig äggstockscancer

Nya läkemedel utvecklas i snabb takt, vilket innebär att fler sjukdomar kan behandlas mer framgångsrikt. Lynparza valdes i juni 2014 som pilotläkemedel till ett landstingsgemensamt införande. Nu är Lynparza godkänt för underhållsbehandling av platinakänsliga, BRCA-muterade äggstockscancerpatienter som svarar fullständigt eller delvis på platinabaserad kemoterapi. Läkemedlet Lynparza är det första som godkänts mot ärftlig äggstockscancer på flera decennier.

Vad är skillnaden mellan PARP-hämmare och MTH1-hämmare?

– Båda två hämmar reparationen av DNA-skador i cancerceller. Men det finns viktiga skillnader. PARP är effektiv bara i vissa cancerceller (som BRCA-muterad äggstockscancer). Men de flesta cancerceller klarar sig utan PARP. MTH1 är ett centralat och viktigt protein för alla cancerceller. MTH1-hämmare kan slå bredare och därmed ska cancerceller inte kunna utveckla resistens heller, berättar Thomas Helleday.

För mer information om Thomas Helledays forskning se: http://www.helleday.org

För mer information om Dreamteam se: https://www.standup2cancer.org/dream_teams/view/su2c_ocrf_ocna_nocc_ovarian_cancer_dream_team

Av: Roshan Tofighi

roshan@gyncancer.se