Ny styrelse

Vid stämman i april valdes in tre nya styrelseledamöter. Anders Östberg, Therese Lindé och Ellinor Östensson.

De kommer att tillföra styrelsen kompetens och arbetskraft för att vi ska klara av allt vi vill göra för att minska dödligheten i gynekologisk cancer.

Vår styrelse har nu en bred kompetens om både hur det är att vara sjuk i gynekologisk cancer och hur det är att vara anhörig. Vi har också den kompetens vi behöver för att kunna fortsätta arbeta med att sprida kunskap och skapa debatt om gynekologiska cancersjukdomar och stödja kvinnor som drabbats genom att ställa högre krav på dagens hälso- och sjukvård. Vi har också stärkt vår kompetens inom preventionsområdet.

Bilden nedan är från vårt första styrelsemöte med nya styrelsen.  Härligt engagemang bådar gott för vårt fortsatta arbete

Styrelse 2015