Nya screeningprogrammet nu publicerat

Nu har Socialstyrelsen publicerat det nya screeningprogrammet som vi var med och initierade. Under hösten/vintern kommer nu ett nationellt vårdprogram tas fram. Där kommer man att fastslå hur cellprovtagningarna ska göras i alla landsting. När det nationella vårdprogrammet sedan sjösätts är den stora fördelen att alla kommer att göra lika samtidigt.

Vi fick inte med alla synpunkter vi hade i vårt remisssvar men vi kommer att fortsätta vårt arbete för att Sveriges kvinnor ska ha det bästa cellprovtagningsprogrammet.

Läs mer