Vulvacancer

Nu har vi uppdaterat vår text om vulvacancer.

Vi vill också informera om att RCC i samverkan nu bestämt att skicka ut en remiss till Landstingen om s.k nivåstrukturering av  vulvacancer. Deras förslag är att vulvacancer ska behandlas på minst tre universitetssjukhus men högst fyra. Behandlingen av vulvacancer anses vara komplex och resurskrävande och behandlas på för många enheter idag. Vi har varit pådrivande för nivåstrukturering av vulvacancer och vi är glada att man lyssnat på oss.

Vill du läsa hela remisstexten gör det här