En arbetsterapeut, är det något för mig?

 En arbetsterapeut, är det något för mig?

En arbetsterapeut. Vad gör en sådan egentligen? Kan jag ha nytta av en arbetsterapeut om jag har diagnosticerats med cancer. Det här är väldigt vanliga funderingar. När jag studerade till arbetsterapeut skrev jag mitt examensarbete om arbetsterapi inom cancerrehabilitering.

Om vi börjar med begreppet cancerrehabilitering är det en process som har som mål att förebygga och minska följder av cancer och cancerbehandling från den problematik patienten har. Förenklat sagt betyder det att om du får följder av din cancer och/eller cancerbehandling som upplevs som besvärande ska du få tillgång till cancerrehabilitering. Visionen är att alla patienter ska bli erbjudna lämplig rehabilitering som för en del kan vara samtal, träning för andra, hjälpmedelsförskrivning för andra och så vidare.

Har du träffat en arbetsterapeut har du kanske en föreställning om vad vi gör, har du inte träffat oss är det inte så lätt att veta vad vi egentligen gör då vårt yrkesnamn är rätt missvisande. Det amerikanska namnet på vårt yrke Occupational Therapist är aningen mer rättklingande anser jag.

Det finns flera studier som visat att rehabilitering kan minska cancer- och cancerbehandlingarnas biverkningar, öka livskvaliteten men även förbättra överlevnaden. Rehabilitering sker bäst i team, och som arbetsterapeut är vårt fokus att fokusera på att hjälpa patienten att finna olika verktyg så att individen kan delta i de aktiviteter hen vill trots att det finns sjukdomsbegränsningar. Arbetsterapeuter tar hänsyn till hur sjukdomen och symtomen påverkar patientens fritid, produktiva aktiviteter och den personliga vården. Det kan handla om att förskriva hjälpmedel (som till exempel duschpall, griptång, rullstol, hjälpmedel för att underlätta i köket och liknande aktiviteter) men det kan likväl vara träning och övningar (vanligt hos cancerpatienter är energibesparande åtgärder, till hur patienten ska kunna göra det hen vill när energin är begränsad av sjukdom och kanske även behandlingar).

Att känna sig självständig, kunnig och duktig är något vi alla behöver oavsett om vi ser oss som kärnfriska eller inte, det är en del av vår natur och det påverkar vår värdighet och vår kontroll. Viktigast för oss arbetsterapeuter är att alla interventioner sker med värdighet och att alla interventioner utgår från patienten och enbart förbättrar patientens situation.

Studier visar att när man inte arbetar är det viktigt att bidra till något annat, till exempel ta hand om barnbarn, delta i olika projekt, eller bli engagerade i cancerpatientorganisationer. Arbetsterapeuter tar hänsyn till de friska aspekterna i patientens liv, vi fokuserar på alla de behov vi människor faktiskt har som aktiv varelse, och vi kan nog göra nytta när cancern och/eller behandlingarna påverkar patienterna i meningsfulla aktiviteter.

En del patienter upplever fatigue (det är en trötthet som inte ger med sig även om du sover gott, inte har smärta, blodbrist eller något annat, och den här tröttheten upplever du inte heller jämförbara till de aktiviteter du utfört) och här kan vi hjälpa till med utbildningsprogram. Energibesparande åtgärder och aktivitetsanpassningar så att du kan bekämpa din fatigue och få möjlighet att få din energi att räcka till det du vil.

Även inom den palliativa vården kan vi göra god nytta, vi kan hjälpa patienten att få kontroll och delta i det som sker trots att det är mycket som sker runt omkring en. Studier visar också att arbetsterapi kan göra det möjligt för patienten att bo kvar hemma även när sjukdomen är livshotande eller att livet närmar sig sitt slut. Ett mycket konkret mål som kan finnas är att patienten ska kunna nå ”larmknappen” vid sängen för att bättre kunna kommunicera om sina behov, det kan öka patientens livskvalitet avsevärt och även bidra till lite mer kontroll. Ett annat mål är att patienten vill kunna förflytta sig från säng till stol i syfte att kunna sitta vid matbordet och äta med familjen.

Tänkte avsluta detta med att berätta att vi även kan finnas till när det kommer till kreativa sysselsättningar. Du kanske hör till en av dom som alltid upplevt dig vara kreativ, eller kanske du är den där personen som inte alls ser dig som en kreativ person. Vilket som, är kreativa aktiviteter inte alls fy skam, utan det finns många fördelar med kreativa aktiviteter, de kan leda till ökad energi och en större upplevelse av tillfredställelse. Det är också ett sätt att uppleva nöje, få uttryck för sina känslor och en stärkande känsla av din identitet. Ditt spirituella mående kan också förbättras genom kreativa aktiviteter till exempel genom trädgårdsarbete, och vi är en profession som kommer att se till helheten, din fritid är viktig, och vi vill också kunna hjälpa dig att göra din fritid så meningsfull som möjligt för just dig.

Det här var lite kort om mitt examensarbete, och jag hoppas på att ni vågar efterfråga en arbetsterapeut om ni känner behov. Och vill ni läsa mitt arbete går det alldeles utmärkt att maila mig.

/Alexandra Andersson alexandra@gyncancer.se

 

Leave your thought