FY26- en metall som är nästan 50 gånger mer effektiv än vanlig cytostatika

Professor Peter Sadler Institutet för Kemi, Warwick University i England

 

Platina-baserade cytostatika som cisplatin/karboplatin är ett av de mest använda cellgifterna. Dessa läkemedel används i mer än 50% av cellgiftsbehandlingar. De agerar genom att inducera DNA-skada, men tyvärr kan de även döda normala celler. Förutom många biverkningar, så utvecklar många cancerpatienter resistens mot platina-baserade cellgifter. Forskare från Warwick University i England studerar nya alternativ. De har upptäckt att metallen osmium är 49 gånger mer effektiv än cisplatin. Forskarna har fokuserat sina studier på äggstockscancerceller, men de kommer att studera även andra cancerceller i detalj.

Osmium har den högsta densiteten av alla grundämnen, och som ren pulver är den extrem reaktiv och reagerar lätt med syre i luften och bildar osmiumtetroxid som är väldigt giftig och även illaluktande, därav namnet osmium som på grekiska betyder just illaluktande.  I en ny studie har professor Sadler och hans kollegor visat att metallen osmium, eller FY26 som den kallas som läkemedelskandidat, är nästan femtio gånger mer potent än cytostatikan cisplatin i 809 olika cancercellinjer.

Hur fungerar FY26?

– Cancercellers energimetabolism skiljer sig från normala celler. Mitokondrier som är cellens energiverkstad är oftast dysfunktionella hos cancerceller. FY26 utnyttjar mitokondriers dysfunktionalitet vilket leder till oxidativ stress och DNA-skador. Eftersom normala cellers mitokondrier fungerar normalt, kan behandling med FY26 orsaka celldöd endast hos cancerceller, berättar professor Sadler.

Vad är det som är unik med FY26?

– Angreppsättet skiljer sig från existerande cancerläkemedel. De flesta av dagens läkemedel angriper DNA, men FY26 angriper mitokondrier. Därför kan FY26 förhoppningsvis övervinna den rådande läkemedelsresistensen. Vi tror också att den har färre biverkningar, kan användas mot platinaresistenta cancerceller, och att den dessutom är billigare att tillverka, förklarar Dr. Isolde Romero-Canelón.

Prekliniska/kliniska studier

Forskarna har testat effekten av FY26 i 809 olika cancercellinjer, men har studerat äggstockscancer mer i detalj. För dessa framgångsrika resultat har forskarna blivit belönade med anslag från Wellcome Trust Pathfinder för att påbörja prekliniska utvecklingen av organo-osmium föreningar. De kommer att studera i detalj även andra typer av cancerceller som utvecklar resistens efter första linjens cytostatikabehandling. Denna multidisciplinära forskargrupps mål är att utveckla FY26 för klinisk användning. Men eftersom prekliniska studier, som handlar om säkerhetsvalidering, brukar ta tid så tror forskarna att först om några år kommer FY26 finnas tillgänglig för cancerpatienter.

Svensk forskning

Professor Sadlers forskarteams fynd är i linje med preliminära resultat från Dr. Mikael Engskogs egen forskning där han tillsammans med sina kollegor vid Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala Universitet har visat på en förändrad energimetabolism hos resistenta äggstockscancerceller med hjälp av en metodik kallad ”metabolomik”.

– Sadlers studie visar också styrkan av forskning som använder en bred metodik (”systembiologi”) för att undersöka effekten av en specifik behandling. Men vi måste också hitta nya sätt att tidigt diagnostisera patienter för att sätta in korrekt behandling i ett tidigt skedde.  Detta kräver välkonstruerad analytisk metodik som är känslig och tillförlitlig, något som gruppen inom metabolomik vid Uppsala universitet fokuserar på berättar Mikael.

– Studien av forskarna på Warwick University är ytterligare ett bevis på att framtida läkemedelsforskning bör fokusera på den så kallade termen ”personalized medicine”, dvs. skräddarsydd medicinering centrerat runt patienten.

Dr. Engskog ser studien av Sadler med kollegor som en mycket spännande studie, men påminner om att steget från grundläggande forskning till att ha ett lanserat läkemedel på marknaden är långt och kräver fortsatta satsningar.

För mer information se: Potent organo-osmium compound shifts metabolism in epithelial ovarian cancer cells, Proc. Natl. Acad. Sci., 2015, 112, E3800–E3805.

Av: Roshan Tofighi

roshan@gyncancer.se