Kommer du inte fram på telefon till vårdgivare Cancervården i Stockholm?

1-15 november genomför vi tillsammans med alla patientföreningar i Stockholm en kampanj. Många föreningar anser att framkomligheten på telefon under telefontid är mycket dålig eller att man får ett löfte att bli uppringd men ingen ringer tillbaka. Vi får inget gehör för våra synpunkter varken hos sjukhusledning eller politiker. Vi vill därför visa på hur det verkligen ser ut genom att be dig som ringt, inte kommit fram eller inte blivit uppringd, trots att de lovat, att fylla i blanketten nedan och skicka in den Patientnämnden.

För utskrift av blankett tryck CtrlP

Fyll sedan i blanketten och skicka in den till adressen längst ner på blanketten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientföreningar inom Patient och Närståenderådet  RCC Stockholm Gotland i samverkan

Kampanj för bättre tillgänglighet på telefon
genomförs i perioden 1 – 15 nov 2015

BLANKETT FÖR ANMÄLAN

Jag har idag försökt ringa till min klinik under angiven telefontid, men inte nått fram.

Anledningen till att jag inte kom fram var:

____ Telefonkön var full

____ Jag fick besked om att någon skulle ringa tillbaka, men ingen ringde.

Annat:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ANMÄLARE

__________________________________________________________________________________
Förnamn                                                                  Efternamn

______________________________________________      ______________________
Adress                                                                                                                    Personnummer

______________________________________________     _______________________

Telefon

_______________________________________________   ______________________
Postnummer och ort                                                                                           Mobiltelefon

VÅRDINRÄTTNING

_______________________________________________   _______________________
Klinik                                                                                                                     Sjukhus

UNDERSKRIFT

_______________________________________________
Ort och datum

_______________________________________________
Underskrift

_______________________________________________
Namnförtydligande

 

Insändes till Patientnämndens förvaltning, Box 17535, 118 91 Stockholm