Nytt från ESGO- Henrik Falconer

Henrik Falconer, medlem i vårt advisory board berättade att detta var hans intryck från konferensen ESGO i slutet av oktober (ESGO = En konferens för de yrkesgrupper som arbetar med gynekologi i Europa. Flera tusen deltog)
1.
Användningen av sentinel node (att under operation hitta den lymfa som är en s.k portvaktskörtel, om den är frisk behöver man inte ta bort den) Detta skulle kunna göra ingreppet vid endometrie- och cervixcancer mindre ingripande än idag. Det behövs dock mer fakta innan detta implementeras i Sverige.
2.
Biomarkörer och målinriktad terapi. Kommer allt mer, inte minst inom endometrie- och ovarialcancer. Det finns flera intressanta terapier som testas och många fler som är inder utveckling. Mest spännande är förmodligen PD1-hämmare som visat dramatisk effekt vid tex melanom. Biomarkörer är på gång inom flera projekt, tex för att avgöra vilka patienter som inte är betjänta av väldigt omfattande kirurgi vid äggstockscancer.
3.
Kvalitetsindikatorer för ovarialcancer från ESGO. Dessa 10 indikatorer har nu publicerats och kommer förhoppningsvis bidra till förbättrat kvalitetsarbete både i Sverige och inom hela Europa.
4.
Utveckling av mindre radikal kirurgi vid cervixcancer. Detta har diskuterats länge och det kommer snart data från flera större studier och förhoppningen är att fler kvinnor med cervixcancer kan erbjudas fertilitetsbevarande kirurgi