GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

julhjärta

Nätverket mot gynekologisk cancer önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År. En extra tanke skänker vi alla cancerdrabbade och deras närstående.
Vi vill också tacka för allt stöd under året. Tack för att ni hjälper oss att sprida budskapet om att vaccinera sig, att gå på sina cellprovskontroller, att lära sig symtomen på gynekologisk cancer och vikten av en jämlik vård.

Vårt nyhetslöfte är att nästa år fortsätta kämpa för att ingen ska drabbas av gynekologisk cancer. Om man blir drabbad ska man få den bästa vården och den bästa rehabiliteringen