Ny metod för att säkrare skilja godartade från elakartade tumörer i äggstockarna

Valentin_Lil

En forskare i Lund, Lil Valentin,  har tillsamman med en belgisk kollega tagit fram en ny metod för att säkrare skilja godartade från elakartade tumörer i äggstockarna. Vi frågade Christer Borgfeldt, Lund som är ansvarig för Vårdprogrammet äggstockscancer när detta ska implementeras i Sverige.

Christer berättade att han tyckte det var en bra studie och att den ska diskuteras vid nästa vårdprogram möte.  Metoden är inte till för screening utan ett sätt att skilja godartade från elakartade bäckenförändringar.
Det finns även biomarkörstudier (blodprov med tumörmarkörer) som uppvisar liknande goda resultat att skilja godartade från elakartade (cancer) förändringar i äggstockar/äggledare/bukhinna.
Att kombinera ultraljud och biomarkörer kan troligen ytterligare förbättra denna möjlighet att särskilja godartade från elakartade förändringar. Dock är ännu så länge den histo-patologiska mikroskopiska analysen när förändringen är borttagen svaret och den standard som används idag.
Läs mer