Ökad cancerrisk för kvinnor med cellförändringar av körteltyp påvisad

I en ny stor studie på mer än 3 miljoner svenska kvinnor som deltagit i cellprovtagningar har en forskargrupp nu kunnat visa att för de kvinnor som får besked att de har cellförändringar av s.k körtelcells-typ (körtelcellsatypi) har 3% av dessa kvinnor efter femton års uppföljning utvecklat invasiv livmoderhalscancer.  Detta är en mycket hög siffra. Risken var särskilt hög för kvinnor som hade cellförändringar i åldern 30-39 år.

Studien visar på behov av bättre uppföljning och/eller  en regionalt centraliserad specialistvård

Läs mer