Eldsjälspriset 2016 – Vem vill du nominera?

 

Varje år anordnar Nätverket mot gynekologisk cancer Gyncancerdagar. Målet med Gyncancerdagarna är att sprida kunskap om vikten av prevention. Det kan handla om att gå på de provtagningar man kallas till, att vaccinera sig själv och sina barn och att sköta sin kropp. Genom Gyncancerdagarna vill vi även sprida kunskap om dagens behandlingar för de som drabbats, samt inge hopp och erbjuda kunskap om hur man själv kan bidra.

Varje år i samband med Gyncancerdagarna i april brukar vi också uppmärksamma några personer lite extra, eldsjälar. En eldsjäl är någon som vi tycker har gjort något extra för att stötta de som drabbats eller gjort något för att ingen ska drabbas eller gjort något för att göra gynekologisk cancer mer känt. Eldsjälarna kan exempelvis vara patienter och anhöriga, de kan arbeta inom vården eller forska. Det kan vara vem som helst i vår omgivning och dessa personer vill vi gärna uppmärksamma.

Du är välkommen att skicka din nominering till oss.

* Berätta vem du vill nominera

* Motivering

* Kontaktuppgifter (namn, mailadress och telefonnummer) till dig och den du vill nominera

Det går inte att nominera deltagare i styrelsen eller i Nätverket mot gynekologisk cancers arbetsgrupper.

Styrelsen för Nätverket mot gynekologisk cancer kommer gå igenom alla nomineringar som inkommer och fatta beslut om vilka som blir 2016 års Eldsjälar Nomineringarna skickas till alexandra@gyncancer.se  senast den 1 april