Kliniska forskning- varför ska man vara med i det?

Tillsammans med andra patientföreningar i Europa har vi tagit fram en broschyr om kliniska studier.

Syftet med den här broschyren är att ge utförlig information om kliniska prövningar vid olika typer av gynekologisk cancer. Den är tänkt att dels göra det lättare för dig att avgöra om du vill delta i en klinisk studie om du blir tillfrågad, dels ge dig information om hur .du tar reda på mer om att delta i en klinisk studie

 

CLINICAL TRIALS Swedish