Eldsjälar belönades

Sjuksköterskorna Carina Rundström och Lisa Bergström har tilldelats Eldsjälspriset 2016 i region Stockholm–Gotland. ”Det är fantastiskt roligt, vi hade ingen aning när vi kom hit i kväll”, säger de.

Motivering: “Carina Rundström och Lisa Bergström arbetar som samordnande kontaktsjuksköterskor. Under året har de följt ett antal drabbade genom vården från första besök på Karolinska till ASIH för de som behövt det. De har studerat kvinnornas upplevelse av hela vårdkedjan och sett vad som kan bli bättre vid överlämningar mellan olika vårdgivare, förbättrat informationen till patienten och sett till att alla patienter nu får en skriftlig vårdplan. Nu implementeras många av deras förbättringsförslag. De har verkligen gjort skillnad”

Carina Rundström och Lisa Bergström är lätt omtumlade, men framför allt väldigt glada, när de klivit ner från Södra Teaterns scen efter att ha mottagit varsitt glasinramat diplom.

– Priset är ett kvitto på att det vi gör är viktigt, och att vården ska bli bättre ur patientens synvinkel, säger Carina Rundström.

Lisa Bergström instämmer:

– Det känns som att vi fått priset från patienterna eftersom det är Nätverket mot gynekologisk cancer, med patienter och anhöriga som medlemmar, som delar ut det, säger hon.

Carina Rundström och Lisa Bergström är samordnande kontaktsjuksköterskor på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. De har följt och studerat ett antal kvinnor från det första besöket på Karolinska och sedan vidare genom hela vårdkedjan. Utifrån patienternas upplevelser av vården har de sedan föreslagit förbättringar, varav många har implementerats.

I Umeå fick Gynonkologen Kristina Aglund priset.

Motivering: ”Trots ett tufft schema som ensam gynonkolog i norra Sverige ger Kristina patienterna alltid tid att ställa frågor – och fråga om och om igen. Det märks att hon är intresserad av patientens hela jag och livskvalitet. Hon förklarar på ett bra sätt, följer upp och ger även utrymme till anhörigas frågor. Kristina möter sina patienter med engagemang, ett leende och en stor kunskap.”

I Malmö delades priset ut till Madalina Ohrberg.

Motivering: ”Trots pågående behandling av äggstockscancer med all den trötthet det innebär har hon följt med på möten med imamer och kvinnor med olika kulturell bakgrund, berättat om sin sjukdom och vikten av att söka vid symtom och gå på provtagningar. Hon brinner för att andra kvinnor inte skall hamna i hennes situation. När Madalina tog av sin peruk, förstod alla deltagare, detta var allvar!”

Nätverket mot gynekologisk cancers vision är att ingen kvinna ska dö av gynekologisk cancer. Genom att dela ut Eldsjälspriset vill Nätverket mot gynekologisk cancer uppmärksamma viktiga insatser som görs för att förebygga och upptäcka gynekologisk

cancer, samt förbättra behandlingsmetoder, vård och rehabilitering. Såväl eldsjälar inom sjukvård och forskning, som privatpersoner som har gjort skillnad för cancerdrabbade, kan nomineras. Pristagarna har nominerats av både kollegor och patienter, och mottagarna utses av Nätverket mot gynekologisk cancers styrelse.

Målet är att lyfta fram insatser och personer från alla regioner i landet. Priset delades ut på Gyncancerdagen 2016 i Stockholm den 18 april. Eldsjälspriser delades också ut vid Gyncancerdagarna i Umeå den 19 april och i Malmö den 21 april. I år var fjärde gången Eldsjälspriset delades ut.

– Det finns så många fantastiska och engagerade människor runt om i landet som jobbar så hårt med att sprida kunskap om gynekologisk cancer, behandla kvinnor som drabbats, engagera sig i forskningsprojekt och finns till som stöd, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.