Gyncancer måste få sin del

Nätverket mot gynekologisk cancer gör skillnad. Föreningens ordförande Barbro Sjölander listade framgångarna i sitt välkomstanförande vid Gyncancerdagarna 2016 i Stockholm Umeå och Malmö.

Till årets Gyncancerdagar i Stockholm, Malmö och Umeå, anmälde sig över 450 deltagare, fler än något tidigare år. Temat för i år var She needs to know, Hon behöver veta. För varje år insjuknar 2 800 kvinnor i Sverige i gynekologisk cancer – och 1 000 kvinnor dör. Mycket finns att göra för att förebygga sjukdom och dödsfall, och föreningen jobbar hårt för att påverka politik, vård och behandling för att nollvisionen – ingen kvinna ska dö av gynekologisk cancer – ska bli verklighet.

– Under 2016 och 2017 rullas HPV-baserad screening ut i landet, vilket räddar ungefär 30 kvinnoliv om året, säger Barbro Sjölander.

I höst genomför Folkhälsomyndigheten en hälsoekonomisk studie om HPV vaccinering av pojkar, något som Nätverket mot gynekologisk cancer har drivit på, och under 2017 ska ett politiskt beslut fattas i frågan om Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccinering.

– Glädjande är också att landstingen i Kronoberg och Uppsala tar bort avgiften för cellprovtagning i år. Vi har jobbat hårt med politisk påverkan och vi är inte nöjda med två Landsting, vi vill att alla ska ta bort avgiften.

Nivåstruktureringen av cancerbehandling, det vill säga att behandlingen av vissa cancerformer koncentreras till färre sjukhus som därmed kan samla kompetensen, är också något som föreningen drivit på.

Att alla sjukhus ska följa nationella vårdprogrammen är en annan viktig fråga. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström har nu gett uppdrag att utreda om nationella vårdprogrammen ska vara tvingande.

Mest stolt säger sig Barbro Sjölander vara över att föreningen fick Socialstyrelsen att starta en utredning om HPV baserad cellprovtagning. Vi har tillsammans med många andra jobbat i många år på denna fråga men det var vårt brev till Socialstyrelsen som fick det att hända.

Nätverket mot gynekologisk cancer arbetar på flera fronter.

Vi skapar debatt, sprider kunskap och driver på beslutsfattare för att uppnå nollvisionen. Vi skapar mötesplats för drabbade och ger dem en röst

Vår slutna grupp på Facebook där drabbade stöttar varandra och delar erfarenheter har nu 274 medlemmar.

– Med den ökning av cancer vi ser framför oss så måste det forskas mycket mer, och då måste gyncancern synas och få sin del.

2 kommentarer

 1. Karin Zollo

  Vill gärna vara med i er slutna grupp på Facebook!
  PS har nyss fått besked om revidiv ovariecancer?

  Med vänlig hälsning

  Karin Zollo

  Reply
  1. Barbro Sjölander

   Hej

   Du söker upp vår slutna grupp på Facebook. Nätverket mot gynekologisk cancer och ber att få bli insläppt. Du kommer att få en fråga sedan via Messenger i FB innan vi släpper in dig så kolla dina meddelanden där. Tråkigt att du drabbats av återfall!
   Hälsningar
   Barbro

   Reply