Landstingsrådet utlovar mindre stelbenta system

 

Landstingsrådet i Stockholm, Ella Bohlin, KD, frågades ut av Nätverket mot gynekologisk cancers ordförande Barbro Sjölander.

Det skulle utvecklas ett ärftlighetscentrum på KI, det står med i den regionala cancerplanen, men det har fortfarande inte tagit fart och blivit riktig verkstad. Vad kan du göra?

– Landstinget är lite av en koloss, saker tar tid. Nu ska vi snart inviga nya Karolinska, där ett tema är cancer, och där vi kommer att få sammanhållna vårdkedjor. Tre nya bröstcentra invigdes i Stockholm i januari, vilket är ett viktigt steg.

Hur ska frågan om ärftlighet och cancer hanteras politiskt?

– Det faller tillbaka på läkaretiken att ställa frågan om ärftlighet, i den frågan tror jag inte att politiska direktiv är lösningen.

Vad händer i frågan om HPV-vaccinering av pojkar?

– Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda frågan om hur HPV-vaccinering av pojkar ska fungera, för att få en kostnadsuppfattning. Det är en viktig jämlikhetsfråga för hela landet, men går det för trögt så vill jag att mitt landsting går före. Frågan är ute på remiss som ska besvaras i dagarna, och jag tror att de flesta är med, men skickar inte regeringen med pengar så är risken att några går före och att det blir ojämlikt.

Prognosen säger att antalet cancerfall kommer att öka stort. Hur ska de ökande behoven mötas?

– Vi står inför otroliga kostnadsökningar, inte minst inkomstbortfallet för de som blir sjuka, men förstås även behandlingskostnader. Arbete, inte minst åt våra nya svenskar, är viktigaste faktorn för att klara detta.

Vad händer inom forskningsområdet?

– Den kliniska forskningen ska öka, det skriver vi in i alla avtal med vårdgivare i Stockholm.

Hur ska överlevnaden öka?

– Som politiker är det vi som ska förvalta resurserna, prioritera och ge förutsättningarna. Det är svårt, men det måste vi göra. Vi ska se till att systemen blir mindre stelbenta, till exempel kanske en del cancersjuka mår bättre av att jobba. Då ska det vara möjligt. Vi har startat en dialog med Försäkringskassan, avslutar Ella Bohlin.