Nationellt vårdprogram Livmoderhalscancer

Nu är äntligen det nya Nationella vårdprogrammet för Livmoderhalscancer ute på remiss.

http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/2016/remissrunda-1/livmoderhals.pdf

 

Vi kommer som förening att gå igenom programmet och skicka in eventuella synpunkter.

Är du medlem hos oss, är du drabbad av drabbad av livmoderhalscancer eller närstående till någon som har det ta nu chansen att påverka vårdprogrammet.

Har du möjlighet att läsa igenom Vårdprogrammet och ge dina synpunkter så tar vi tacksamt emot dem och integrerar dem i vår skrivelse.

Det är ett digert program som arbetats med i flera år. Kanske vill du bara lägga synpunkter på något enstaka kapitel eller kanske vill du bara säga att du tycker att det är bra eller att du håller med.

Vi hoppas på att många läser det. Det är ju egentligen skrivit för professionen men många är idag så pålästa runt sin sjukdom och här har de som vill ett bra tillfälle att påverka. Sedan vet vi inte hur mycket vi blir lyssnade på…….

Skicka dina synpunkter till mig barbro.sjolander@gyncancer.se senast 13/5. Skriv vilket kapitel och vilken sida du har synpunkter på. Du kan skriva i ett mail eller i ett worddokument.

Ser fram mot hög delaktighet och många kommentarer

Hälsningar

Barbro