Vill du påverka cancervården i Skåne?

RCC Syd bjuder in till information och diskussion onsdagen den 8 juni, Hörsalen på Medicon Village i Lund. Vi hoppas att många av våra medlemmar i Nätverket mot gynekologisk cancer tar möjligheten att lära sig mer och att påverka vården. Hur fungerar det med Kontaktsjuksköterskor t.ex ?

Inbjudan i RCC-mall