Fysisk aktivitet gör att vi mår bättre under behandling

Vi vet idag att träning har god effekt på både kondition och muskelstyrka hos patienter med cancer. Träningen leder även till minskad trötthet (fatigue) och förbättrad hälsorelaterad livskvalitet. Rekommendationen är 150 minuter konditionsträning per vecka på måttlig intensitet eller 75 minuter per vecka på hög intensitet, detta kan gärna kombineras med muskelstärkande träning två gånger per vecka. Naturligtvis ska träningen anpassas under pågående cytostatika behandling då dagsformen påverkas av biverkningar. Mycket talar dock för att behandlingsbiverkningar såsom trötthet, illamående och ledvärk minskar med träning.

Referenser

Koutoukidis, D. A., Knobf, M. T., & Lanceley, A. (2015). Obesity, Diet, Physical Activity, and Health-Related Quality of Life in Endometrial Cancer Survivors. Nutrition Reviews73(6), 399–408.http://doi.org/10.1093/nutrit/nuu063

Newton, M. J., Hayes, S. C., Janda, M., Webb, P. M., Obermair, A., Eakin, E. G., et al. (2011). Safety, feasibility and effects of an individualised walking intervention for women undergoing chemotherapy for ovarian cancer: a pilot study. BMC Cancer11(1), 389. http://doi.org/10.1186/1471-2407-11-389

Smits, A., Lopes, A., Das, N., Bekkers, R., Massuger, L., & Galaal, K. (2015). The effect of lifestyle interventions on the quality of life of gynaecological cancer survivors: A systematic review and meta-analysis. Gynecologic Oncology139(3), 546–552. http://doi.org/10.1016/j.ygyno.2015.10.002
Helene Rundqvist, PhD

Prof R.S. Johnson Lab

von Eulers väg 3

Dept of Cell & Molecular Biology

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm, Sweden

Phone: 0046 8 5248 7313

Cell: 0046 704 83 88 30